Search:π -> Π

π


π hex:#960;
Search Google:π

Zero אפסJudges 5:31 verse
So let all thine enemies perish , O LORD : but let them that love him be as the sun when he goeth forth in his might. And the land had rest forty years.

כן יאבדו כל־אויביך יהוה ואהביו כצאת השׁמשׁ בגברתו ותשׁקט הארץ ארבעים שׁנה

Jeremiah 29:7 verse
And seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives , and pray unto the LORD for it: for in the peace thereof shall ye have peace.

ודרשׁו את־שׁלום העיר אשׁר הגליתי אתכם שׁמה והתפללו בעדה אל־יהוה כי בשׁלומה יהיה לכם שׁלום

Jeremiah 51:10 verse
The LORD hath brought forth our righteousness : come , and let us declare in Zion the work of the LORD our God.

הוציא יהוה את־צדקתינו באו ונספרה בציון את־מעשׂה יהוה אלהינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting