Search:π -> Π

π


π hex:#960;
Search Google:π

Zero אפסEcclesiastes 8:5 verse
Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing : and a wise man's heart discerneth both time and judgment.

שׁומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשׁפט ידע לב חכם

Genesis 1:30 verse
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life , I have given every green herb for meat : and it was so.

ולכל־חית הארץ ולכל־עוף השׁמים ולכל רומשׂ על־הארץ אשׁר־בו נפשׁ חיה את־כל־ירק עשׂב לאכלה ויהי־כן

Proverbs 27:4 verse
Wrath is cruel, and anger is outrageous ; but who is able to stand before envy ?

אכזריות חמה ושׁטף אף ומי יעמד לפני קנאה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting