Search:π -> Π

π


π hex:#960;
Search Google:π

Zero אפסDeuteronomy 1:38 verse
But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.

יהושׁע בנ־נון העמד לפניך הוא יבא שׁמה אתו חזק כי־הוא ינחלנה את־ישׂראל

Job 8:7 verse
Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase .

והיה ראשׁיתך מצער ואחריתך ישׂגה מאד

1 John 3:8 verse
He that committeth sin is of the devil ; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested , that he might destroy the works of the devil.

Ο ΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΑΠ ΑΡΧΗς Ο ΔΙΑΒΟΛΟς ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΕΙς ΤΟΥΤΟ ΕΦΑΝΕΡΩΨΗ Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΙΝΑ ΛΥΣΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting