Search:π -> Π

π


π hex:#960;
Search Google:π

Zero אפסNumbers 13:18 verse
And see the land, what it is; and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many ;

וראיתם את־הארץ מה־הוא ואת־העם הישׁב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אמ־רב

Deuteronomy 28:51 verse
And he shall eat the fruit of thy cattle, and the fruit of thy land, until thou be destroyed : which also shall not leave thee either corn, wine, or oil, or the increase of thy kine, or flocks of thy sheep, until he have destroyed thee.

ואכל פרי בהמתך ופרי־אדמתך עד השׁמדך אשׁר לא־ישׁאיר לך דגן תירושׁ ויצהר שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך עד האבידו אתך

Psalms 108:10 verse
Who will bring me into the strong city ? who will lead me into Edom ?

מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד־אדום

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting