Search:π -> Π

π


π hex:#960;
Search Google:π

Zero אפסProverbs 18:14 verse
The spirit of a man will sustain his infirmity ; but a wounded spirit who can bear ?

רוח־אישׁ יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישׂאנה

1 Samuel 14:44 verse
And Saul answered , God do so and more also : for thou shalt surely die , Jonathan.

ויאמר שׁאול כה־יעשׂה אלהים וכה יוסף כי־מות תמות יונתן

Zechariah 5:9 verse
Then lifted I up mine eyes, and looked , and, behold, there came out two women, and the wind was in their wings ; for they had wings like the wings of a stork : and they lifted up the ephah between the earth and the heaven.

ואשׂא עיני וארא והנה שׁתים נשׁים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשׂאנה את־האיפה בין הארץ ובין השׁמים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting