Search:ἁγιάζω -> ἉΓΙΆΖΩ

ἁγιάζω


ἁ γ ι ά ζ ω hex:#7937;#947;#953;#940;#950;#969;
Search Google:ἁγιάζω

Zero אפסPsalms 51:7 verse
Purge me with hyssop, and I shall be clean : wash me, and I shall be whiter than snow.

תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשׁלג אלבין

Exodus 37:4 verse
And he made staves of shittim wood, and overlaid them with gold.

ויעשׂ בדי עצי שׁטים ויצף אתם זהב

Matthew 17:11 verse
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come , and restore all things.

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΕΙΠΕΝ ΗΛΙΑς ΜΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΠΑΝΤΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting