Search:ἰησοῦσ -> ἸΗΣΟῦΣ

ἰησοῦσ


ἰ η σ ο ῦ σ hex:#7984;#951;#963;#959;#8166;#963;
Search Google:ἰησοῦσ

Zero אפסPsalms 41:11 verse
By this I know that thou favourest me, because mine enemy doth not triumph over me.

בזאת ידעתי כי־חפצת בי כי לא־יריע איבי עלי

John 17:19 verse
And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.

ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΕΓΩ ΑΓΙΑΖΩ ΕΜΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΝ ΑΛΗΨΕΙΑ

Proverbs 21:7 verse
The robbery of the wicked shall destroy them; because they refuse to do judgment.

שׁד־רשׁעים יגורם כי מאנו לעשׂות משׁפט

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting