Search:ἰησοῦσ -> ἸΗΣΟῦΣ

ἰησοῦσ


ἰ η σ ο ῦ σ hex:#7984;#951;#963;#959;#8166;#963;
Search Google:ἰησοῦσ

Zero אפסLeviticus 18:10 verse
The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover : for theirs is thine own nakedness.

ערות בת־בנך או בת־בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה

Hosea 1:11 verse
Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land : for great shall be the day of Jezreel.

ונקבצו בני־יהודה ובני־ישׂראל יחדו ושׂמו להם ראשׁ אחד ועלו מנ־הארץ כי גדול יום יזרעאל

Mark 8:3 verse
And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way : for divers of them came from far.

ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟΛΥΣΩ ΑΥΤΟΥς ΝΗΣΤΕΙς ΕΙς ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΛΥΨΗΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΚΑΙ ΤΙΝΕς ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΨΕΝ ΕΙΣΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting