Search:ἰησοῦσ -> ἸΗΣΟῦΣ

ἰησοῦσ


ἰ η σ ο ῦ σ hex:#7984;#951;#963;#959;#8166;#963;
Search Google:ἰησοῦσ

Zero אפס1 Peter 3:13 verse
And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good ?

ΚΑΙ ΤΙς Ο ΚΑΚΩΣΩΝ ΥΜΑς ΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΑΨΟΥ ΖΗΛΩΤΑΙ ΓΕΝΗΣΨΕ

Matthew 15:34 verse
And Jesus saith unto them, How many loaves have ye ? And they said , Seven, and a few little fishes.

ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΠΟΣΟΥς ΑΡΤΟΥς ΕΧΕΤΕ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΓΑ ΙΧΨΥΔΙΑ

Proverbs 4:27 verse
Turn not to the right hand nor to the left : remove thy foot from evil.

אל־תט־ימין ושׂמאול הסר רגלך מרע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting