Search:ἰησοῦσ -> ἸΗΣΟῦΣ

ἰησοῦσ


ἰ η σ ο ῦ σ hex:#7984;#951;#963;#959;#8166;#963;
Search Google:ἰησοῦσ

Zero אפסActs 27:28 verse
And sounded , and found it twenty fathoms : and when they had gone a little further, they sounded again, and found it fifteen fathoms.

ΚΑΙ ΒΟΛΙΣΑΝΤΕς ΕΥΡΟΝ ΟΡΓΥΙΑς ΕΙΚΟΣΙ ΒΡΑΧΥ ΔΕ ΔΙΑΣΤΗΣΑΝΤΕς ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΒΟΛΙΣΑΝΤΕς ΕΥΡΟΝ ΟΡΓΥΙΑς ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

Judges 11:39 verse
And it came to pass at the end of two months, that she returned unto her father, who did with her according to his vow which he had vowed : and she knew no man. And it was a custom in Israel,

ויהי מקץ שׁנים חדשׁים ותשׁב אל־אביה ויעשׂ לה את־נדרו אשׁר נדר והיא לא־ידעה אישׁ ותהי־חק בישׂראל

Numbers 7:39 verse
One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering :

פר אחד בנ־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בנ־שׁנתו לעלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting