Search:αυτου -> ΑΥΤΟΥ

αυτου


α υ τ ο υ hex:#945;#965;#964;#959;#965;
Search Google:αυτου

Zero אפסPsalms 77:8 verse
Is his mercy clean gone for ever ? doth his promise fail for evermore ?

האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר

Leviticus 4:24 verse
And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering before the LORD : it is a sin offering.

וסמך ידו על־ראשׁ השׂעיר ושׁחט אתו במקום אשׁר־ישׁחט את־העלה לפני יהוה חטאת הוא

Acts 7:52 verse
Which of the prophets have not your fathers persecuted ? and they have slain them which shewed before of the coming of the Just One ; of whom ye have been now the betrayers and murderers :

ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΥΚ ΕΔΙΩΞΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕς ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΤΟΥς ΠΡΟΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΝΤΑς ΠΕΡΙ ΤΗς ΕΛΕΥΣΕΩς ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΥ ΝΥΝ ΥΜΕΙς ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΦΟΝΕΙς ΕΓΕΝΕΣΨΕ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting