Search:αυτου -> ΑΥΤΟΥ

αυτου


α υ τ ο υ hex:#945;#965;#964;#959;#965;
Search Google:αυτου

Proverbs 8:15 verse
By me kings reign , and princes decree justice.

בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק

Acts 11:4 verse
But Peter rehearsed the matter from the beginning , and expounded it by order unto them, saying ,

ΑΡΞΑΜΕΝΟς ΔΕ ΠΕΤΡΟς ΕΞΕΤΙΨΕΤΟ ΑΥΤΟΙς ΚΑΨΕΞΗς ΛΕΓΩΝ

John 6:37 verse
All that the Father giveth me shall come to me ; and him that cometh to me I will in no wise cast out.

ΠΑΝ Ο ΔΙΔΩΣΙΝ ΜΟΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΠΡΟς ΕΜΕ ΗΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟς ΜΕ ΟΥ ΜΗ ΕΚΒΑΛΩ ΕΞΩ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting