Search:αυτου -> ΑΥΤΟΥ

αυτου


α υ τ ο υ hex:#945;#965;#964;#959;#965;
Search Google:αυτου

Zero אפסJudges 3:28 verse
And he said unto them, Follow after me: for the LORD hath delivered your enemies the Moabites into your hand. And they went down after him, and took the fords of Jordan toward Moab, and suffered not a man to pass over .

ויאמר אלהם רדפו אחרי כי־נתן יהוה את־איביכם את־מואב בידכם וירדו אחריו וילכדו את־מעברות הירדן למואב ולא־נתנו אישׁ לעבר

John 5:45 verse
Do not think that I will accuse you to the Father : there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust .

ΜΗ ΔΟΚΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΓΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΩ ΥΜΩΝ ΠΡΟς ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΣΤΙΝ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΩΝ ΥΜΩΝ ΜΩΥΣΗς ΕΙς ΟΝ ΥΜΕΙς ΗΛΠΙΚΑΤΕ

1 Kings 17:22 verse
And the LORD heard the voice of Elijah ; and the soul of the child came into him again , and he revived .

וישׁמע יהוה בקול אליהו ותשׁב נפשׁ־הילד על־קרבו ויחי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting