Search:οὗτοσ -> ΟὟΤΟΣ

οὗτοσ


ο ὗ τ ο σ hex:#959;#8023;#964;#959;#963;
Search Google:οὗτοσ

Zero אפסExodus 21:27 verse
And if he smite out his manservant's tooth, or his maidservant's tooth ; he shall let him go free for his tooth's sake.

ואמ־שׁן עבדו או־שׁן אמתו יפיל לחפשׁי ישׁלחנו תחת שׁנו

Psalms 66:4 verse
All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah.

כל־הארץ ישׁתחוו לך ויזמרו־לך יזמרו שׁמך סלה

Luke 12:20 verse
But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee : then whose shall those things be , which thou hast provided ?

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΑΥΤΩ Ο ΨΕΟς ΑΦΡΩΝ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΚΤΙ ΤΗΝ ΘΥΧΗΝ ΣΟΥ ΑΙΤΟΥΣΙΝ ΑΠΟ ΣΟΥ Α ΔΕ ΗΤΟΙΜΑΣΑς ΤΙΝΙ ΕΣΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting