Search:οὗτοσ -> ΟὟΤΟΣ

οὗτοσ


ο ὗ τ ο σ hex:#959;#8023;#964;#959;#963;
Search Google:οὗτοσ

Zero אפסMatthew 27:52 verse
And the graves were opened ; and many bodies of the saints which slept arose ,

ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΝΕΩΧΨΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΓΕΡΨΗΣΑΝ

Judges 3:20 verse
And Ehud came unto him; and he was sitting in a summer parlour, which he had for himself alone. And Ehud said , I have a message from God unto thee. And he arose out of his seat.

ואהוד בא אליו והוא־ישׁב בעלית המקרה אשׁר־לו לבדו ויאמר אהוד דבר־אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא

Leviticus 11:44 verse
For I am the LORD your God : ye shall therefore sanctify yourselves , and ye shall be holy ; for I am holy : neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.

כי אני יהוה אלהיכם והתקדשׁתם והייתם קדשׁים כי קדושׁ אני ולא תטמאו את־נפשׁתיכם בכל־השׁרץ הרמשׂ על־הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting