Search:οὗτοσ -> ΟὟΤΟΣ

οὗτοσ


ο ὗ τ ο σ hex:#959;#8023;#964;#959;#963;
Search Google:οὗτοσ

Zero אפס1 Samuel 23:14 verse
And David abode in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand.

וישׁב דוד במדבר במצדות וישׁב בהר במדבר־זיף ויבקשׁהו שׁאול כל־הימים ולא־נתנו אלהים בידו

Judges 8:25 verse
And they answered , We will willingly give them. And they spread a garment, and did cast therein every man the earrings of his prey.

ויאמרו נתון נתן ויפרשׂו את־השׂמלה וישׁליכו שׁמה אישׁ נזם שׁללו

Romans 3:9 verse
What then ? are we better than they? No, in no wise : for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin ;

ΤΙ ΟΥΝ ΠΡΟΕΧΟΜΕΨΑ ΟΥ ΠΑΝΤΩς ΠΡΟΗΤΙΑΣΑΜΕΨΑ ΓΑΡ ΙΟΥΔΑΙΟΥς ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑς ΠΑΝΤΑς ΥΦ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΙΝΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting