Search:πλῆθοσ -> ΠΛῆΘΟΣ

πλῆθοσ


π λ ῆ θ ο σ hex:#960;#955;#8134;#952;#959;#963;
Search Google:πλῆθοσ

Zero אפסNumbers 33:55 verse
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell .

ואמ־לא תורישׁו את־ישׁבי הארץ מפניכם והיה אשׁר תותירו מהם לשׂכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על־הארץ אשׁר אתם ישׁבים בה

Hebrews 12:5 verse
And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him :

ΚΑΙ ΕΚΛΕΛΗΣΨΕ ΤΗς ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩς ΗΤΙς ΥΜΙΝ Ως ΥΙΟΙς ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ ΥΙΕ ΜΟΥ ΜΗ ΟΛΙΓΩΡΕΙ ΠΑΙΔΕΙΑς ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΔΕ ΕΚΛΥΟΥ ΥΠ ΑΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟς

Genesis 41:2 verse
And, behold, there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed ; and they fed in a meadow.

והנה מנ־היאר עלת שׁבע פרות יפות מראה ובריאת בשׂר ותרעינה באחו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting