Search:πλῆθοσ -> ΠΛῆΘΟΣ

πλῆθοσ


π λ ῆ θ ο σ hex:#960;#955;#8134;#952;#959;#963;
Search Google:πλῆθοσ

Zero אפסActs 28:22 verse
But we desire to hear of thee what thou thinkest : for as concerning this sect, we know that every where it is spoken against .

ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑ ΣΟΥ ΑΚΟΥΣΑΙ Α ΦΡΟΝΕΙς ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΗς ΑΙΡΕΣΕΩς ΤΑΥΤΗς ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΜΙΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΤΙΛΕΓΕΤΑΙ

1 Peter 2:13 verse
Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake : whether it be to the king, as supreme ;

ΥΠΟΤΑΓΗΤΕ ΠΑΣΗ ΑΝΨΡΩΠΙΝΗ ΚΤΙΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΛΕΙ Ως ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΙ

Job 34:32 verse
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.

בלעדי אחזה אתה הרני אמ־עול פעלתי לא אסיף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting