Search:πολύσ -> ΠΟΛΎΣ

πολύσ


π ο λ ύ σ hex:#960;#959;#955;#973;#963;
Search Google:πολύσ

Zero אפסNumbers 29:38 verse
And one goat for a sin offering ; beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering.

ושׂעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה

Exodus 26:13 verse
And a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent, it shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it.

והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על־צדי המשׁכן מזה ומזה לכסתו

Joshua 15:33 verse
And in the valley, Eshtaol, and Zoreah, and Ashnah,

בשׁפלה אשׁתאול וצרעה ואשׁנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting