Search:πολύσ -> ΠΟΛΎΣ

πολύσ


π ο λ ύ σ hex:#960;#959;#955;#973;#963;
Search Google:πολύσ

Zero אפסNumbers 9:20 verse
And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle ; according to the commandment of the LORD they abode in their tents, and according to the commandment of the LORD they journeyed .

וישׁ אשׁר יהיה הענן ימים מספר על־המשׁכן על־פי יהוה יחנו ועל־פי יהוה יסעו

Luke 15:17 verse
And when he came to himself, he said , How many hired servants of my father's have bread enough and to spare , and I perish with hunger !

ΕΙς ΕΑΥΤΟΝ ΔΕ ΕΛΨΩΝ ΕΦΗ ΠΟΣΟΙ ΜΙΣΨΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΝΤΑΙ ΑΡΤΩΝ ΕΓΩ ΔΕ ΛΙΜΩ ΩΔΕ ΑΠΟΛΛΥΜΑΙ

Matthew 26:44 verse
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.

ΚΑΙ ΑΦΕΙς ΑΥΤΟΥς ΠΑΛΙΝ ΑΠΕΛΨΩΝ ΠΡΟΣΗΥΞΑΤΟ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΙΠΩΝ ΠΑΛΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting