Search:φυλάσσω -> ΦΥΛΆΣΣΩ

φυλάσσω


φ υ λ ά σ σ ω hex:#966;#965;#955;#940;#963;#963;#969;
Search Google:φυλάσσω

Zero אפסActs 5:27 verse
And when they had brought them, they set them before the council : and the high priest asked them,

ΑΓΑΓΟΝΤΕς ΔΕ ΑΥΤΟΥς ΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥς Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥς

Philemon 1:16 verse
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord ?

ΟΥΚΕΤΙ Ως ΔΟΥΛΟΝ ΑΛΛ ΥΠΕΡ ΔΟΥΛΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΜΟΙ ΠΟΣΩ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΣΟΙ ΚΑΙ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΚΑΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

Isaiah 49:18 verse
Lift up thine eyes round about, and behold : all these gather themselves together , and come to thee. As I live, saith the LORD, thou shalt surely clothe thee with them all, as with an ornament, and bind them on thee, as a bride doeth.

שׂאי־סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו־לך חי־אני נאמ־יהוה כי כלם כעדי תלבשׁי ותקשׁרים ככלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting