Search:καίπερ -> ΚΑΊΠΕΡ

καίπερ


κ α ί π ε ρ hex:#954;#945;#943;#960;#949;#961;
Search Google:καίπερ

Zero אפסMatthew 1:13 verse
And Zorobabel begat Abiud ; and Abiud begat Eliakim ; and Eliakim begat Azor ;

ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΒΙΟΥΔ ΑΒΙΟΥΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΕΛΙΑΚΙΜ ΕΛΙΑΚΙΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΖΩΡ

James 3:16 verse
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.

ΟΠΟΥ ΓΑΡ ΖΗΛΟς ΚΑΙ ΕΡΙΨΕΙΑ ΕΚΕΙ ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΑΥΛΟΝ ΠΡΑΓΜΑ

1 John 4:1 verse
Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God : because many false prophets are gone out into the world.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΗ ΠΑΝΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΘΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΞΕΛΗΛΥΨΑΣΙΝ ΕΙς ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

footer