Search:καίπερ -> ΚΑΊΠΕΡ

καίπερ


κ α ί π ε ρ hex:#954;#945;#943;#960;#949;#961;
Search Google:καίπερ

Zero אפסJudges 5:10 verse
Speak , ye that ride on white asses, ye that sit in judgment, and walk by the way.

רכבי אתנות צחרות ישׁבי על־מדין והלכי על־דרך שׂיחו

Psalms 121:2 verse
My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Mark 9:3 verse
And his raiment became shining , exceeding white as snow ; so as no fuller on earth can white them.

ΚΑΙ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΤΙΛΒΟΝΤΑ ΛΕΥΚΑ ΛΙΑΝ ΟΙΑ ΓΝΑΦΕΥς ΕΠΙ ΤΗς ΓΗς ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΟΥΤΩς ΛΕΥΚΑΝΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting