Search:καίπερ -> ΚΑΊΠΕΡ

καίπερ


κ α ί π ε ρ hex:#954;#945;#943;#960;#949;#961;
Search Google:καίπερ

Zero אפס2 Samuel 9:6 verse
Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face, and did reverence . And David said , Mephibosheth. And he answered , Behold thy servant !

ויבא מפיבשׁת בנ־יהונתן בנ־שׁאול אל־דוד ויפל על־פניו וישׁתחו ויאמר דוד מפיבשׁת ויאמר הנה עבדך

Hebrews 12:13 verse
And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way ; but let it rather be healed .

ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΑς ΟΡΨΑς ΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΙς ΠΟΣΙΝ ΥΜΩΝ ΙΝΑ ΜΗ ΤΟ ΧΩΛΟΝ ΕΚΤΡΑΠΗ ΙΑΨΗ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ

Ephesians 4:20 verse
But ye have not so learned Christ ;

ΥΜΕΙς ΔΕ ΟΥΧ ΟΥΤΩς ΕΜΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting