Search:καίπερ -> ΚΑΊΠΕΡ

καίπερ


κ α ί π ε ρ hex:#954;#945;#943;#960;#949;#961;
Search Google:καίπερ

Zero אפסProverbs 15:12 verse
A scorner loveth not one that reproveth him: neither will he go unto the wise.

לא יאהב־לץ הוכח לו אל־חכמים לא ילך

Isaiah 6:9 verse
And he said , Go , and tell this people, Hear ye indeed , but understand not; and see ye indeed , but perceive not.

ויאמר לך ואמרת לעם הזה שׁמעו שׁמוע ואל־תבינו וראו ראו ואל־תדעו

Ephesians 6:14 verse
Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness ;

ΣΤΗΤΕ ΟΥΝ ΠΕΡΙΖΩΣΑΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΟΣΦΥΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΑΛΗΨΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΨΩΡΑΚΑ ΤΗς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting