Search:י -> י

י


י hex:#1497;
Search Google:י

Zero אפסJoshua 3:14 verse
And it came to pass, when the people removed from their tents, to pass over Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the people ;

ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את־הירדן והכהנים נשׂאי הארון הברית לפני העם

Jeremiah 12:13 verse
They have sown wheat, but shall reap thorns : they have put themselves to pain , but shall not profit : and they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the LORD.

זרעו חטים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשׁו מתבואתיכם מחרון אפ־יהוה

Esther 1:11 verse
To bring Vashti the queen before the king with the crown royal, to shew the people and the princes her beauty : for she was fair to look on.

להביא את־ושׁתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשׂרים את־יפיה כי־טובת מראה היא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting