Search:י -> י

י


י hex:#1497;
Search Google:י

Zero אפסJudges 18:26 verse
And the children of Dan went their way : and when Micah saw that they were too strong for him, he turned and went back unto his house.

וילכו בני־דן לדרכם וירא מיכה כי־חזקים המה ממנו ויפן וישׁב אל־ביתו

Habakkuk 2:9 verse
Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil !

הוי בצע בצע רע לביתו לשׂום במרום קנו להנצל מכפ־רע

Romans 9:23 verse
And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,

ΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ ΤΗς ΔΟΞΗς ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΣΚΕΥΗ ΕΛΕΟΥς Α ΠΡΟΗΤΟΙΜΑΣΕΝ ΕΙς ΔΟΞΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting