Search:ΰ -> ΰ

ΰ


ΰ hex:#944;
Search Google:ΰ

Zero אפסGenesis 46:5 verse
And Jacob rose up from Beersheba : and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.

ויקם יעקב מבאר שׁבע וישׂאו בני־ישׂראל את־יעקב אביהם ואת־טפם ואת־נשׁיהם בעגלות אשׁר־שׁלח פרעה לשׂאת אתו

Ezekiel 36:22 verse
Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD ; I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name's sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went .

לכן אמר לבית־ישׂראל כה אמר אדני יהוה לא למענכם אני עשׂה בית ישׂראל כי אמ־לשׁמ־קדשׁי אשׁר חללתם בגוים אשׁר־באתם שׁם

Psalms 136:6 verse
To him that stretched out the earth above the waters : for his mercy endureth for ever.

לרקע הארץ על־המים כי לעולם חסדו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting