Search:ΰ -> ΰ

ΰ


ΰ hex:#944;
Search Google:ΰ

Zero אפס1 Kings 3:17 verse
And the one woman said , O my lord, I and this woman dwell in one house ; and I was delivered of a child with her in the house.

ותאמר האשׁה האחת בי אדני אני והאשׁה הזאת ישׁבת בבית אחד ואלד עמה בבית

2 Chronicles 29:1 verse
Hezekiah began to reign when he was five and twenty years old, and he reigned nine and twenty years in Jerusalem. And his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah.

יחזקיהו מלך בנ־עשׂרים וחמשׁ שׁנה ועשׂרים ותשׁע שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו אביה בת־זכריהו

James 2:2 verse
For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment ;

ΕΑΝ ΓΑΡ ΕΙΣΕΛΨΗ ΕΙς ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΥΜΩΝ ΑΝΗΡ ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΙΟς ΕΝ ΕΣΨΗΤΙ ΛΑΜΠΡΑ ΕΙΣΕΛΨΗ ΔΕ ΚΑΙ ΠΤΩΧΟς ΕΝ ΡΥΠΑΡΑ ΕΣΨΗΤΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting