Search:ΰ -> ΰ

ΰ


ΰ hex:#944;
Search Google:ΰ

Zero אפסExodus 37:20 verse
And in the candlestick were four bowls made like almonds , his knops, and his flowers :

ובמנרה ארבעה גבעים משׁקדים כפתריה ופרחיה

Jeremiah 14:15 verse
Therefore thus saith the LORD concerning the prophets that prophesy in my name, and I sent them not, yet they say , Sword and famine shall not be in this land ; By sword and famine shall those prophets be consumed .

לכן כה־אמר יהוה על־הנבאים הנבאים בשׁמי ואני לא־שׁלחתים והמה אמרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת בחרב וברעב יתמו הנבאים ההמה

Joshua 6:7 verse
And he said unto the people, Pass on , and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the LORD.

ויאמרו אל־העם עברו וסבו את־העיר והחלוץ יעבר לפני ארון יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting