Search:ΰ -> ΰ

ΰ


ΰ hex:#944;
Search Google:ΰ

Zero אפס1 Chronicles 21:21 verse
And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David, and went out of the threshingfloor, and bowed himself to David with his face to the ground.

ויבא דויד עד־ארנן ויבט ארנן וירא את־דויד ויצא מנ־הגרן וישׁתחו לדויד אפים ארצה

Deuteronomy 6:21 verse
Then thou shalt say unto thy son, We were Pharaoh's bondmen in Egypt ; and the LORD brought us out of Egypt with a mighty hand :

ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה

Mark 4:15 verse
And these are they by the way side, where the word is sown ; but when they have heard , Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.

ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΟΠΟΥ ΣΠΕΙΡΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟς ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΕΥΨΥς ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑς ΚΑΙ ΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΝ ΕΣΠΑΡΜΕΝΟΝ ΕΙς ΑΥΤΟΥς

footer