Search:ΰ -> ΰ

ΰ


ΰ hex:#944;
Search Google:ΰ

Zero אפסJohn 4:8 verse

ΟΙ ΓΑΡ ΜΑΨΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΕΛΗΛΥΨΕΙΣΑΝ ΕΙς ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΙΝΑ ΤΡΟΦΑς ΑΓΟΡΑΣΩΣΙΝ

Psalms 68:33 verse
To him that rideth upon the heavens of heavens, which were of old ; lo, he doth send out his voice, and that a mighty voice.

לרכב בשׁמי שׁמי־קדם הן יתן בקולו קול עז

Jeremiah 35:14 verse
The words of Jonadab the son of Rechab, that he commanded his sons not to drink wine, are performed ; for unto this day they drink none, but obey their father's commandment : notwithstanding I have spoken unto you, rising early and speaking ; but ye hearkened not unto me.

הוקם את־דברי יהונדב בנ־רכב אשׁר־צוה את־בניו לבלתי שׁתות־יין ולא שׁתו עד־היום הזה כי שׁמעו את מצות אביהם ואנכי דברתי אליכם השׁכם ודבר ולא שׁמעתם אלי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting