Search:ΰ -> ΰ

ΰ


ΰ hex:#944;
Search Google:ΰ

Zero אפסRomans 14:16 verse
Let not then your good be evil spoken of :

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣΨΩ ΟΥΝ ΥΜΩΝ ΤΟ ΑΓΑΨΟΝ

Leviticus 25:12 verse
For it is the jubile ; it shall be holy unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field.

כי יובל הוא קדשׁ תהיה לכם מנ־השׂדה תאכלו את־תבואתה

Job 8:5 verse
If thou wouldest seek unto God betimes , and make thy supplication to the Almighty ;

אמ־אתה תשׁחר אל־אל ואל־שׁדי תתחנן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting