Search:ΰ -> ΰ

ΰ


ΰ hex:#944;
Search Google:ΰ

Zero אפס2 Samuel 22:9 verse
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured : coals were kindled by it.

עלה עשׁן באפו ואשׁ מפיו תאכל גחלים בערו ממנו

Numbers 20:4 verse
And why have ye brought up the congregation of the LORD into this wilderness, that we and our cattle should die there?

ולמה הבאתם את־קהל יהוה אל־המדבר הזה למות שׁם אנחנו ובעירנו

Psalms 141:9 verse
Keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity.

שׁמרני מידי פח יקשׁו לי ומקשׁות פעלי און

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting