Search:ΰ -> ΰ

ΰ


ΰ hex:#944;
Search Google:ΰ

Zero אפסNehemiah 13:19 verse
And it came to pass, that when the gates of Jerusalem began to be dark before the sabbath, I commanded that the gates should be shut , and charged that they should not be opened till after the sabbath : and some of my servants set I at the gates, that there should no burden be brought in on the sabbath day.

ויהי כאשׁר צללו שׁערי ירושׁלם לפני השׁבת ואמרה ויסגרו הדלתות ואמרה אשׁר לא יפתחום עד אחר השׁבת ומנערי העמדתי על־השׁערים לא־יבוא משׂא ביום השׁבת

Psalms 140:9 verse
As for the head of those that compass me about, let the mischief of their own lips cover them.

ראשׁ מסבי עמל שׂפתימו יכסומו

Mark 3:14 verse
And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach ,

ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΔΩΔΕΚΑ ΟΥς ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥς ΩΝΟΜΑΣΕΝ ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΗ ΑΥΤΟΥς ΚΗΡΥΣΣΕΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting