Search:ϋ -> Ϋ

ϋ


ϋ hex:#971;
Search Google:ϋ

Zero אפסJob 30:9 verse
And now am I their song, yea, I am their byword.

ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה

Nehemiah 13:26 verse
Did not Solomon king of Israel sin by these things? yet among many nations was there no king like him, who was beloved of his God, and God made him king over all Israel : nevertheless even him did outlandish women cause to sin .

הלוא על־אלה חטא־שׁלמה מלך ישׂראל ובגוים הרבים לא־היה מלך כמהו ואהוב לאלהיו היה ויתנהו אלהים מלך על־כל־ישׂראל גמ־אותו החטיאו הנשׁים הנכריות

1 Kings 15:12 verse
And he took away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made .

ויעבר הקדשׁים מנ־הארץ ויסר את־כל־הגללים אשׁר עשׂו אבתיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting