Search:ϋ -> Ϋ

ϋ


ϋ hex:#971;
Search Google:ϋ

Zero אפס2 Kings 20:1 verse
In those days was Hezekiah sick unto death . And the prophet Isaiah the son of Amoz came to him, and said unto him, Thus saith the LORD, Set thine house in order ; for thou shalt die , and not live .

בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישׁעיהו בנ־אמוץ הנביא ויאמר אליו כה־אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה

Hebrews 3:5 verse
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after ;

ΚΑΙ ΜΩΥΣΗς ΜΕΝ ΠΙΣΤΟς ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΟΙΚΩ ΑΥΤΟΥ Ως ΨΕΡΑΠΩΝ ΕΙς ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΛΑΛΗΨΗΣΟΜΕΝΩΝ

Genesis 24:25 verse
She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in .

ותאמר אליו גמ־תבן גמ־מספוא רב עמנו גמ־מקום ללון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting