Search:ύ -> Ύ

ύ


ύ hex:#973;
Search Google:ύ

Zero אפסGenesis 41:1 verse
And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed : and, behold, he stood by the river.

ויהי מקץ שׁנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על־היאר

Numbers 25:4 verse
And the LORD said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the LORD against the sun, that the fierce anger of the LORD may be turned away from Israel.

ויאמר יהוה אל־משׁה קח את־כל־ראשׁי העם והוקע אותם ליהוה נגד השׁמשׁ וישׁב חרון אפ־יהוה מישׂראל

Revelation 12:5 verse
And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron : and her child was caught up unto God, and to his throne.

ΚΑΙ ΕΤΕΚΕΝ ΥΙΟΝ ΑΡΣΕΝ Ος ΜΕΛΛΕΙ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΨΝΗ ΕΝ ΡΑΒΔΩ ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΗΡΠΑΣΨΗ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΑΥΤΗς ΠΡΟς ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟς ΤΟΝ ΨΡΟΝΟΝ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting