Search:ύ -> Ύ

ύ


ύ hex:#973;
Search Google:ύ

Zero אפסDeuteronomy 5:10 verse
And shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.

ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותו

1 Corinthians 10:11 verse
Now all these things happened unto them for ensamples : and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come .

ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΤΥΠΙΚΩς ΣΥΝΕΒΑΙΝΕΝ ΕΚΕΙΝΟΙς ΕΓΡΑΦΗ ΔΕ ΠΡΟς ΝΟΥΨΕΣΙΑΝ ΗΜΩΝ ΕΙς ΟΥς ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΤΗΝΤΗΚΕΝ

Leviticus 23:38 verse
Beside the sabbaths of the LORD, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which ye give unto the LORD.

מלבד שׁבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל־נדריכם ומלבד כל־נדבותיכם אשׁר תתנו ליהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting