Search:υ -> Υ

υ


υ hex:#965;
Search Google:υ

Zero אפסProverbs 11:20 verse
They that are of a froward heart are abomination to the LORD : but such as are upright in their way are his delight.

תועבת יהוה עקשׁי־לב ורצונו תמימי דרך

Psalms 4:8 verse
I will both lay me down in peace, and sleep : for thou, LORD, only makest me dwell in safety.

בשׁלום יחדו אשׁכבה ואישׁן כי־אתה יהוה לבדד לבטח תושׁיבני

Isaiah 42:18 verse
Hear , ye deaf ; and look , ye blind, that ye may see .

החרשׁים שׁמעו והעורים הביטו לראות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting