Search:υ -> Υ

υ


υ hex:#965;
Search Google:υ

Zero אפסJob 24:12 verse
Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out : yet God layeth not folly to them.

מעיר מתים ינאקו ונפשׁ־חללים תשׁוע ואלוה לא־ישׂים תפלה

Romans 8:3 verse
For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh :

ΤΟ ΓΑΡ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝ Ω ΗΣΨΕΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗς ΣΑΡΚΟς Ο ΨΕΟς ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΥΙΟΝ ΠΕΜΘΑς ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΣΑΡΚΟς ΑΜΑΡΤΙΑς ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑς ΚΑΤΕΚΡΙΝΕΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ

2 Kings 7:13 verse
And one of his servants answered and said , Let some take , I pray thee, five of the horses that remain , which are left in the city, and let us send and see .

ויען אחד מעבדיו ויאמר ויקחו־נא חמשׁה מנ־הסוסים הנשׁארים אשׁר נשׁארו־בה הנם ככל־ההמון ישׂראל אשׁר נשׁארו־בה הנם ככל־המון ישׂראל אשׁר־תמו ונשׁלחה ונראה
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting