Search:υ -> Υ

υ


υ hex:#965;
Search Google:υ

Zero אפסNumbers 16:49 verse
Now they that died in the plague were fourteen thousand and seven hundred, beside them that died about the matter of Korah.

ויהיו המתים במגפה ארבעה עשׂר אלף ושׁבע מאות מלבד המתים על־דבר־קרח

Psalms 105:28 verse
He sent darkness, and made it dark ; and they rebelled not against his word.

שׁלח חשׁך ויחשׁך ולא־מרו את־דברוו

Nehemiah 10:24 verse
Hallohesh, Pileha, Shobek,

הלוחשׁ פלחא שׁובק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting