Search:ὑμῖν -> ὙΜῖΝ

ὑμῖν


ὑ μ ῖ ν hex:#8017;#956;#8150;#957;
Search Google:ὑμῖν

Zero אפס1 John 4:15 verse
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.

Ος ΕΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥς ΧΡΙΣΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ Ο ΨΕΟς ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΕΝ ΤΩ ΨΕΩ

Song of Solomon 2:15 verse
Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines : for our vines have tender grapes.

אחזו־לנו שׁועלים שׁועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר

Deuteronomy 10:5 verse
And I turned myself and came down from the mount, and put the tables in the ark which I had made ; and there they be, as the LORD commanded me.

ואפן וארד מנ־ההר ואשׂם את־הלחת בארון אשׁר עשׂיתי ויהיו שׁם כאשׁר צוני יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting