3257

3257 -יָע -ya` -yaw
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

יָע
יָע

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

יָע
יָע

number - 3257
orig_word - יָע
word_orig - from (03261)
translit - ya`
tdnt - TWOT - 879a
phonetic - yaw
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «03261»; a shovel:--shovel.
IPD_def -
 1. shovel

English -
letter - y
data - {"def":{"short":"a shovel","long":["shovel"]},"deriv":"from H3261","pronun":{"ipa":"jɔːʕ","ipa_mod":"jɑːʕ","sbl":"yāʿ","dic":"yaw","dic_mod":"ya"}}
usages - shovel
**************
id - 3441
strongs - 3257
base_word - יָע
data - {"def":{"short":"a shovel","long":["shovel"]},"deriv":"from H3261","pronun":{"ipa":"jɔːʕ","ipa_mod":"jɑːʕ","sbl":"yāʿ","dic":"yaw","dic_mod":"ya"}}
usage - shovel
part_of_speech - n-m
Strong's Search

יָע
יָע

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:3257

strongscsv:יָע
י ָ ע
y
[" y "]
[" y r "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
#1497;#1464;#1506;
u+05d9u+05b8u+05e2

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:יָע
י ָ ע
y
[" y "]
[" y r "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
#1497;#1464;#1506;
u+05d9u+05b8u+05e2

Search:יָע -> יָע

יָע


 1. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
יָע ~= /yaʻ/
Search Google:יָע

Search:3257 -> 3257

3257


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
3257 ~= /3257/ numwd: Three Thousand Two Hundred Fifty-seven - שלושה אלפים שני-מאות חמישים ושבעה
Search Google:3257footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting