Search:ενωπιον -> ΕΝΩΠΙΟΝ

ενωπιον


ε ν ω π ι ο ν hex:#949;#957;#969;#960;#953;#959;#957;
Search Google:ενωπιον

Zero אפסActs 26:27 verse
King Agrippa, believest thou the prophets ? I know that thou believest .

ΠΙΣΤΕΥΕΙς ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΤΟΙς ΠΡΟΦΗΤΑΙς ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙς

Nehemiah 3:31 verse
After him repaired Malchiah the goldsmith's son unto the place of the Nethinims, and of the merchants , over against the gate Miphkad, and to the going up of the corner.

אחרי החזיק מלכיה בנ־הצרפי עד־בית הנתינים והרכלים נגד שׁער המפקד ועד עלית הפנה

Acts 17:11 verse
These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily , whether those things were so.

ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΗΣΑΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝ ΨΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙΤΙΝΕς ΕΔΕΞΑΝΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗς ΠΡΟΨΥΜΙΑς ΤΟ ΚΑΨ ΗΜΕΡΑΝ ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΕς ΤΑς ΓΡΑΦΑς ΕΙ ΕΧΟΙ ΤΑΥΤΑ ΟΥΤΩς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting