Search:τρεῖσ -> ΤΡΕῖΣ

τρεῖσ


τ ρ ε ῖ σ hex:#964;#961;#949;#8150;#963;
Search Google:τρεῖσ

Zero אפסActs 10:45 verse
And they of the circumcision which believed were astonished , as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.

ΚΑΙ ΕΞΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗς ΠΙΣΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΗΛΨΑΝ ΤΩ ΠΕΤΡΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΕΨΝΗ Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΚΚΕΧΥΤΑΙ

Jeremiah 17:11 verse
As the partridge sitteth on eggs, and hatcheth them not; so he that getteth riches, and not by right, shall leave them in the midst of his days, and at his end shall be a fool.

קרא דגר ולא ילד עשׂה עשׁר ולא במשׁפט בחצי ימו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל

1 Peter 5:1 verse
The elders which are among you I exhort , who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed :

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥς ΟΥΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ο ΣΥΜΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟς ΚΑΙ ΜΑΡΤΥς ΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΨΗΜΑΤΩΝ Ο ΚΑΙ ΤΗς ΜΕΛΛΟΥΣΗς ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΣΨΑΙ ΔΟΞΗς ΚΟΙΝΩΝΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting