Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפסIsaiah 15:7 verse
Therefore the abundance they have gotten , and that which they have laid up, shall they carry away to the brook of the willows.

על־כן יתרה עשׂה ופקדתם על נחל הערבים ישׂאום

Exodus 22:9 verse
For all manner of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing, which another challengeth to be his, the cause of both parties shall come before the judges ; and whom the judges shall condemn , he shall pay double unto his neighbour.

על־כל־דבר־פשׁע על־שׁור על־חמור על־שׂה על־שׂלמה על־כל־אבדה אשׁר יאמר כי־הוא זה עד האלהים יבא דבר־שׁניהם אשׁר ירשׁיען אלהים ישׁלם שׁנים לרעהו

Numbers 6:13 verse
And this is the law of the Nazarite, when the days of his separation are fulfilled : he shall be brought unto the door of the tabernacle of the congregation :

וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל־פתח אהל מועד

footer