Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפסLuke 9:9 verse
And Herod said , John have I beheaded : but who is this, of whom I hear such things ? And he desired to see him.

ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΗΡΩΔΗς ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΓΩ ΑΠΕΚΕΦΑΛΙΣΑ ΤΙς ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΟς ΠΕΡΙ ΟΥ ΑΚΟΥΩ ΤΟΙΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΖΗΤΕΙ ΙΔΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

Joshua 21:12 verse
But the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.

ואת־שׂדה העיר ואת־חצריה נתנו לכלב בנ־יפנה באחזתו

1 Samuel 18:17 verse
And Saul said to David, Behold my elder daughter Merab, her will I give thee to wife : only be thou valiant for me, and fight the LORD'S battles. For Saul said , Let not mine hand be upon him, but let the hand of the Philistines be upon him.

ויאמר שׁאול אל־דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתנ־לך לאשׁה אך היה־לי לבנ־חיל והלחם מלחמות יהוה ושׁאול אמר אל־תהי ידי בו ותהי־בו יד־פלשׁתים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting