Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפסExodus 3:11 verse
And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt ?

ויאמר משׁה אל־האלהים מי אנכי כי אלך אל־פרעה וכי אוציא את־בני ישׂראל ממצרים

Numbers 22:35 verse
And the angel of the LORD said unto Balaam, Go with the men : but only the word that I shall speak unto thee, that thou shalt speak . So Balaam went with the princes of Balak.

ויאמר מלאך יהוה אל־בלעם לך עמ־האנשׁים ואפס את־הדבר אשׁר־אדבר אליך אתו תדבר וילך בלעם עמ־שׂרי בלק

1 Chronicles 27:13 verse
The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of the Zarhites : and in his course were twenty and four thousand.

העשׂירי לחדשׁ העשׂירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשׂרים וארבעה אלף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting