Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפסNumbers 13:26 verse
And they went and came to Moses, and to Aaron, and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh ; and brought back word unto them, and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land.

וילכו ויבאו אל־משׁה ואל־אהרן ואל־כל־עדת בני־ישׂראל אל־מדבר פארן קדשׁה וישׁיבו אותם דבר ואת־כל־העדה ויראום את־פרי הארץ

Joshua 2:2 verse
And it was told the king of Jericho, saying , Behold, there came men in hither to night of the children of Israel to search out the country.

ויאמר למלך יריחו לאמר הנה אנשׁים באו הנה הלילה מבני ישׂראל לחפר את־הארץ

John 4:10 verse
Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink ; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΙΗΣΟΥς ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΗ ΕΙ ΗΔΕΙς ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙς ΕΣΤΙΝ Ο ΛΕΓΩΝ ΣΟΙ ΔΟς ΜΟΙ ΠΕΙΝ ΣΥ ΑΝ ΗΤΗΣΑς ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΝ ΣΟΙ ΥΔΩΡ ΖΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting