Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפסJeremiah 25:30 verse
Therefore prophesy thou against them all these words, and say unto them, The LORD shall roar from on high, and utter his voice from his holy habitation ; he shall mightily roar upon his habitation ; he shall give a shout, as they that tread the grapes, against all the inhabitants of the earth.

ואתה תנבא אליהם את כל־הדברים האלה ואמרת אליהם יהוה ממרום ישׁאג וממעון קדשׁו יתן קולו שׁאג ישׁאג על־נוהו הידד כדרכים יענה אל כל־ישׁבי הארץ

Exodus 9:23 verse
And Moses stretched forth his rod toward heaven : and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground ; and the LORD rained hail upon the land of Egypt.

ויט משׁה את־מטהו על־השׁמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אשׁ ארצה וימטר יהוה ברד על־ארץ מצרים

Isaiah 25:11 verse
And he shall spread forth his hands in the midst of them, as he that swimmeth spreadeth forth his hands to swim : and he shall bring down their pride together with the spoils of their hands.

ופרשׂ ידיו בקרבו כאשׁר יפרשׂ השׂחה לשׂחות והשׁפיל גאותו עם ארבות ידיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting