Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפסDeuteronomy 2:30 verse
But Sihon king of Heshbon would not let us pass by him: for the LORD thy God hardened his spirit, and made his heart obstinate , that he might deliver him into thy hand, as appeareth this day.

ולא אבה סיחן מלך חשׁבון העברנו בו כי־הקשׁה יהוה אלהיך את־רוחו ואמץ את־לבבו למען תתו בידך כיום הזה

Ephesians 2:5 verse
Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ,

ΚΑΙ ΟΝΤΑς ΗΜΑς ΝΕΚΡΟΥς ΤΟΙς ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΣΙΝ ΣΥΝΕΖΩΟΠΟΙΗΣΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΧΑΡΙΤΙ ΕΣΤΕ ΣΕΣΩΣΜΕΝΟΙ

Hosea 11:3 verse
I taught Ephraim also to go , taking them by their arms ; but they knew not that I healed them.

ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על־זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting