Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפס3 John 1:12 verse
Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself : yea, and we also bear record ; and ye know that our record is true.

ΔΗΜΗΤΡΙΩ ΜΕΜΑΡΤΥΡΗΤΑΙ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΥΤΗς ΤΗς ΑΛΗΨΕΙΑς ΚΑΙ ΗΜΕΙς ΔΕ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙΔΑς ΟΤΙ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΗΜΩΝ ΑΛΗΨΗς ΕΣΤΙΝ

1 Chronicles 11:14 verse
And they set themselves in the midst of that parcel, and delivered it, and slew the Philistines ; and the LORD saved them by a great deliverance.

ויתיצבו בתוכ־החלקה ויצילוה ויכו את־פלשׁתים ויושׁע יהוה תשׁועה גדולה

Isaiah 27:9 verse
By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged ; and this is all the fruit to take away his sin ; when he maketh all the stones of the altar as chalkstones that are beaten in sunder , the groves and images shall not stand up .

לכן בזאת יכפר עונ־יעקב וזה כל־פרי הסר חטאתו בשׂומו כל־אבני מזבח כאבני־גר מנפצות לא־יקמו אשׁרים וחמנים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting