4448

4448 -מָלַל -malal -maw-lal'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מָלַל
מָלַל

number - 4448
orig_word - מָלַל
word_orig - a primitive root
translit - malal
tdnt - TWOT - 1201
phonetic - maw-lal'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to speak (mostly poetical) or say:--say, speak, utter.
IPD_def -
 1. to speak, utter, say
  1. (Qal) to speak
  2. (Piel) to say, utter

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"to speak (mostly poetical) or say","long":["to speak, utter, say",["(Qal) to speak","(Piel) to say, utter"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"mɔːˈlɑl","ipa_mod":"mɑːˈlɑl","sbl":"mālal","dic":"maw-LAHL","dic_mod":"ma-LAHL"}}
usages - say, speak, utter
**************
id - 4701
strongs - 4448
base_word - מָלַל
data - {"def":{"short":"to speak (mostly poetical) or say","long":["to speak, utter, say",["(Qal) to speak","(Piel) to say, utter"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"mɔːˈlɑl","ipa_mod":"mɑːˈlɑl","sbl":"mālal","dic":"maw-LAHL","dic_mod":"ma-LAHL"}}
usage - say, speak, utter
part_of_speech - v
Strong's Search

מָלַל
מָלַל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4448

strongscsv:מָלַל
מ ָ ל ַ ל
m
[" m "]
[" m C "]
al
[" l "]
[" l "]
al
[" l "]
[" l "]
#1502;#1464;#1500;#1463;#1500;
u+05deu+05b8u+05dcu+05b7u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מָלַל
מ ָ ל ַ ל
m
[" m "]
[" m C "]
al
[" l "]
[" l "]
al
[" l "]
[" l "]
#1502;#1464;#1500;#1463;#1500;
u+05deu+05b8u+05dcu+05b7u+05dc

Search:מָלַל -> מָלַל

מָלַל


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
מָלַל ~= /malal/
Search Google:מָלַל

Search:4448 -> 4448

4448


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
4448 ~= /4448/ numwd: Four Thousand Four Hundred Forty-eight - ארבעה אלפים ארבע-מאות ארבעים ושמונה
Search Google:4448footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting