8446

8446 -תּוּר -tuwr -toor
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

תּוּר
תּוּר

number - 8446
orig_word - תּוּר
word_orig - a primitive root
translit - tuwr
tdnt - TWOT - 2500
phonetic - toor
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to meander (causatively, guide) about, especially for trade or reconnoitring:--chap(-man), sent to descry, be excellent, merchant(-man), search (out), seek, (e-)spy (out).
IPD_def -
 1. to seek, search out, spy out, explore
  1. (Qal)
   1. to seek out, select, find out how to do something
   2. to spy out, explore 1a
  2. explorers, spies (participle)
   1. to go about 1a
  3. merchant, trader (participle)
  4. (Hiphil) to make a search, make a reconnaissance

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"to meander (causatively, guide) about, especially for trade or reconnoitring","long":["to seek, search out, spy out, explore",["(Qal)",["to seek out, select, find out how to do something","to spy out, explore",["explorers, spies (participle)"],"to go about",["merchant, trader (participle)"]],"(Hiphil) to make a search, make a reconnaissance"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"t̪uːr","ipa_mod":"tuʁ","sbl":"tûr","dic":"toor","dic_mod":"toor"}}
usages - chap(-man), sent to descry, be excellent, merchant(-man), search (out), seek, (e-)spy (out)
**************
id - 9050
strongs - 8446
base_word - תּוּר
data - {"def":{"short":"to meander (causatively, guide) about, especially for trade or reconnoitring","long":["to seek, search out, spy out, explore",["(Qal)",["to seek out, select, find out how to do something","to spy out, explore",["explorers, spies (participle)"],"to go about",["merchant, trader (participle)"]],"(Hiphil) to make a search, make a reconnaissance"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"t̪uːr","ipa_mod":"tuʁ","sbl":"tûr","dic":"toor","dic_mod":"toor"}}
usage - chap(-man), sent to descry, be excellent, merchant(-man), search (out), seek, (e-)spy (out)
part_of_speech - v
Strong's Search

תּוּר
תּוּר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8446

strongscsv:תּוּר
ת ּ ו ּ ר
t
[" t "]
[" t "]
w
[" v "]
[" v "]
r
[" r "]
[" r "]
#1514;#1468;#1493;#1468;#1512;
u+05eau+05bcu+05d5u+05bcu+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תּוּר
ת ּ ו ּ ר
t
[" t "]
[" t "]
w
[" v "]
[" v "]
r
[" r "]
[" r "]
#1514;#1468;#1493;#1468;#1512;
u+05eau+05bcu+05d5u+05bcu+05e8

Search:תּוּר -> תּוּר

תּוּר


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
תּוּר ~= /twr/
Search Google:תּוּר

Search:8446 -> 8446

8446


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
8446 ~= /8446/ numwd: Eight Thousand Four Hundred Forty-six - שמונה אלפים ארבע-מאות ארבעים ושישה
Search Google:8446footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting