Search:γράφω -> ΓΡΆΦΩ

γράφω


γ ρ ά φ ω hex:#947;#961;#940;#966;#969;
Search Google:γράφω

Zero אפסLeviticus 1:8 verse
And the priests, Aaron's sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar :

וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את־הראשׁ ואת־הפדר על־העצים אשׁר על־האשׁ אשׁר על־המזבח

Luke 7:37 verse
And, behold , a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment,

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΓΥΝΗ ΗΤΙς ΗΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟς ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΟΥΣΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑΚΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΟΜΙΣΑΣΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΜΥΡΟΥ

Daniel 7:11 verse
I beheld then because of the voice of the great words which the horn spake : I beheld even till the beast was slain , and his body destroyed , and given to the burning flame.

חזה הוית באדין מנ־קל מליא רברבתא די קרנא ממללה חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשׁמה ויהיבת ליקדת אשׁא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting