Search:γράφω -> ΓΡΆΦΩ

γράφω


γ ρ ά φ ω hex:#947;#961;#940;#966;#969;
Search Google:γράφω

Zero אפס1 Corinthians 7:40 verse
But she is happier if she so abide , after my judgment : and I think also that I have the Spirit of God.

ΜΑΚΑΡΙΩΤΕΡΑ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΕΑΝ ΟΥΤΩς ΜΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΔΟΚΩ ΓΑΡ ΚΑΓΩ ΠΝΕΥΜΑ ΨΕΟΥ ΕΧΕΙΝ

James 2:1 verse
My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΜΗ ΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΘΙΑΙς ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗς ΔΟΞΗς

Exodus 18:27 verse
And Moses let his father in law depart ; and he went his way into his own land.

וישׁלח משׁה את־חתנו וילך לו אל־ארצו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting