Search:χριστόσ -> ΧΡΙΣΤΌΣ

χριστόσ


χ ρ ι σ τ ό σ hex:#967;#961;#953;#963;#964;#972;#963;
Search Google:χριστόσ

Zero אפסPsalms 18:50 verse
Great deliverance giveth he to his king ; and sheweth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.

מגדל ישׁועות מלכו ועשׂה חסד למשׁיחו לדוד ולזרעו עד־עולם

Luke 10:33 verse
But a certain Samaritan, as he journeyed , came where he was : and when he saw him, he had compassion on him,

ΣΑΜΑΡΙΤΗς ΔΕ ΤΙς ΟΔΕΥΩΝ ΗΛΨΕΝ ΚΑΤ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΕΣΠΛΑΓΧΝΙΣΨΗ

Psalms 145:18 verse
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.

קרוב יהוה לכל־קראיו לכל אשׁר יקראהו באמת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting