Search:χριστόσ -> ΧΡΙΣΤΌΣ

χριστόσ


χ ρ ι σ τ ό σ hex:#967;#961;#953;#963;#964;#972;#963;
Search Google:χριστόσ

Zero אפס1 Samuel 2:24 verse
Nay, my sons ; for it is no good report that I hear : ye make the LORD'S people to transgress .

אל בני כי לוא־טובה השׁמעה אשׁר אנכי שׁמע מעברים עמ־יהוה

Isaiah 63:18 verse
The people of thy holiness have possessed it but a little while : our adversaries have trodden down thy sanctuary.

למצער ירשׁו עמ־קדשׁך צרינו בוססו מקדשׁך

Mark 8:13 verse
And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.

ΚΑΙ ΑΦΕΙς ΑΥΤΟΥς ΠΑΛΙΝ ΕΜΒΑς ΑΠΗΛΨΕΝ ΕΙς ΤΟ ΠΕΡΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting