Search:χριστόσ -> ΧΡΙΣΤΌΣ

χριστόσ


χ ρ ι σ τ ό σ hex:#967;#961;#953;#963;#964;#972;#963;
Search Google:χριστόσ

1 Samuel 9:18 verse
Then Saul drew near to Samuel in the gate, and said , Tell me, I pray thee, where the seer's house is.

ויגשׁ שׁאול את־שׁמואל בתוך השׁער ויאמר הגידה־נא לי אי־זה בית הראה

1 Chronicles 22:13 verse
Then shalt thou prosper , if thou takest heed to fulfil the statutes and judgments which the LORD charged Moses with concerning Israel : be strong , and of good courage ; dread not, nor be dismayed .

אז תצליח אמ־תשׁמור לעשׂות את־החקים ואת־המשׁפטים אשׁר צוה יהוה את־משׁה על־ישׂראל חזק ואמץ אל־תירא ואל־תחת

John 9:12 verse
Then said they unto him, Where is he ? He said , I know not.

ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΩ ΠΟΥ ΕΣΤΙΝ ΕΚΕΙΝΟς ΛΕΓΕΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting