Search:χριστόσ -> ΧΡΙΣΤΌΣ

χριστόσ


χ ρ ι σ τ ό σ hex:#967;#961;#953;#963;#964;#972;#963;
Search Google:χριστόσ

Zero אפס1 Kings 4:16 verse
Baanah the son of Hushai was in Asher and in Aloth :

בענא בנ־חושׁי באשׁר ובעלות

Psalms 71:6 verse
By thee have I been holden up from the womb : thou art he that took me out of my mother's bowels : my praise shall be continually of thee.

עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד

Matthew 10:29 verse
Are not two sparrows sold for a farthing ? and one of them shall not fall on the ground without your Father.

ΟΥΧΙ ΔΥΟ ΣΤΡΟΥΨΙΑ ΑΣΣΑΡΙΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΟΥ ΠΕΣΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΑΝΕΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΥΜΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting