1488

1488 -גֵּז -gez -gaze
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

גֵּז
גֵּז

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

גֵּז
גֵּז

number - 1488
orig_word - גֵּז
word_orig - from (01494)
translit - gez
tdnt - TWOT - 336a
phonetic - gaze
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «01494»; a fleece (as shorn); also mown grass:--fleece, mowing, mown grass.
IPD_def -
 1. a shearing, mowing
  1. shearing, that sheared off
  2. a mowing, mown grass

English -
letter - g
data - {"def":{"short":"a fleece (as shorn); also mown grass","long":["a shearing, mowing",["shearing, that sheared off","a mowing, mown grass"]]},"deriv":"from H1494","pronun":{"ipa":"ɡed͡z","ipa_mod":"ɡez","sbl":"gēz","dic":"ɡaydz","dic_mod":"ɡaze"}}
usages - fleece, mowing, mown grass
**************
id - 1554
strongs - 1488
base_word - גֵּז
data - {"def":{"short":"a fleece (as shorn); also mown grass","long":["a shearing, mowing",["shearing, that sheared off","a mowing, mown grass"]]},"deriv":"from H1494","pronun":{"ipa":"ɡed͡z","ipa_mod":"ɡez","sbl":"gēz","dic":"ɡaydz","dic_mod":"ɡaze"}}
usage - fleece, mowing, mown grass
part_of_speech - n-m
Strong's Search

גֵּז
גֵּז

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1488

strongscsv:גֵּז
ג ּ ֵ ז
g
[" g "]
[" g "]
ez
[" z "]
[" z "]
#1490;#1468;#1461;#1494;
u+05d2u+05bcu+05b5u+05d6

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:גֵּז
ג ּ ֵ ז
g
[" g "]
[" g "]
ez
[" z "]
[" z "]
#1490;#1468;#1461;#1494;
u+05d2u+05bcu+05b5u+05d6

Search:גֵּז -> גֵּז

גֵּז


 1. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
גֵּז ~= /gez/
Search Google:גֵּז

Search:1488 -> 1488

1488


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
1488 ~= /1488/ numwd: One Thousand Four Hundred Eighty-eight - אחד אלפים ארבע-מאות שמונים ושמונה
Search Google:1488footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting