Search:αμαρτια -> ΑΜΑΡΤΙΑ

αμαρτια


α μ α ρ τ ι α hex:#945;#956;#945;#961;#964;#953;#945;
Search Google:αμαρτια

Zero אפסRomans 1:21 verse
Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful ; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened .

ΔΙΟΤΙ ΓΝΟΝΤΕς ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΟΥΧ Ως ΨΕΟΝ ΕΔΟΞΑΣΑΝ Η ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΝ ΑΛΛ ΕΜΑΤΑΙΩΨΗΣΑΝ ΕΝ ΤΟΙς ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙς ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΚΟΤΙΣΨΗ Η ΑΣΥΝΕΤΟς ΑΥΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑ

2 Chronicles 9:23 verse
And all the kings of the earth sought the presence of Solomon, to hear his wisdom, that God had put in his heart.

וכל מלכי הארץ מבקשׁים את־פני שׁלמה לשׁמע את־חכמתו אשׁר־נתן האלהים בלבו

Psalms 8:5 verse
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting