Search:κύριοσ -> ΚΎΡΙΟΣ

κύριοσ


κ ύ ρ ι ο σ hex:#954;#973;#961;#953;#959;#963;
Search Google:κύριοσ

Zero אפסHaggai 1:9 verse
Ye looked for much , and, lo, it came to little ; and when ye brought it home, I did blow upon it. Why? saith the LORD of hosts. Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house.

פנה אל־הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשׁר־הוא חרב ואתם רצים אישׁ לביתו

Proverbs 13:22 verse
A good man leaveth an inheritance to his children's children : and the wealth of the sinner is laid up for the just.

טוב ינחיל בני־בנים וצפון לצדיק חיל חוטא

1 Samuel 30:6 verse
And David was greatly distressed ; for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved , every man for his sons and for his daughters : but David encouraged himself in the LORD his God.

ותצר לדוד מאד כי־אמרו העם לסקלו כי־מרה נפשׁ כל־העם אישׁ על־בנו ועל־בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting