Search:κύριοσ -> ΚΎΡΙΟΣ

κύριοσ


κ ύ ρ ι ο σ hex:#954;#973;#961;#953;#959;#963;
Search Google:κύριοσ

Zero אפס2 Peter 1:6 verse
And to knowledge temperance ; and to temperance patience ; and to patience godliness ;

ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΓΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΝ ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ

Judges 11:22 verse
And they possessed all the coasts of the Amorites, from Arnon even unto Jabbok, and from the wilderness even unto Jordan.

ויירשׁו את כל־גבול האמרי מארנון ועד־היבק ומנ־המדבר ועד־הירדן

Genesis 40:3 verse
And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison , the place where Joseph was bound .

ויתן אתם במשׁמר בית שׂר הטבחים אל־בית הסהר מקום אשׁר יוסף אסור שׁם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting