Search:κύριοσ -> ΚΎΡΙΟΣ

κύριοσ


κ ύ ρ ι ο σ hex:#954;#973;#961;#953;#959;#963;
Search Google:κύριοσ

Zero אפסDeuteronomy 32:34 verse
Is not this laid up in store with me, and sealed up among my treasures ?

הלא־הוא כמס עמדי חתם באוצרתי

Acts 9:31 verse
Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified ; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied .

Η ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΨ ΟΛΗς ΤΗς ΙΟΥΔΑΙΑς ΚΑΙ ΓΑΛΙΛΑΙΑς ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑς ΕΙΧΕΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΤΩ ΦΟΒΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΕΠΛΗΨΥΝΕΤΟ

Joshua 9:3 verse
And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done unto Jericho and to Ai,

וישׁבי גבעון שׁמעו את אשׁר עשׂה יהושׁע ליריחו ולעי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting