Search:ἡμᾶσ -> ἩΜᾶΣ

ἡμᾶσ


ἡ μ ᾶ σ hex:#7969;#956;#8118;#963;
Search Google:ἡμᾶσ

Zero אפסEphesians 5:1 verse
Be ye therefore followers of God, as dear children ;

ΓΙΝΕΣΨΕ ΟΥΝ ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΥ ΨΕΟΥ Ως ΤΕΚΝΑ ΑΓΑΠΗΤΑ

Genesis 31:7 verse
And your father hath deceived me, and changed my wages ten times ; but God suffered him not to hurt me.

ואביכן התל בי והחלף את־משׂכרתי עשׂרת מנים ולא־נתנו אלהים להרע עמדי

Genesis 9:19 verse
These are the three sons of Noah : and of them was the whole earth overspread .

שׁלשׁה אלה בני־נח ומאלה נפצה כל־הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting