Search:ἡμᾶσ -> ἩΜᾶΣ

ἡμᾶσ


ἡ μ ᾶ σ hex:#7969;#956;#8118;#963;
Search Google:ἡμᾶσ

Zero אפסExodus 18:15 verse
And Moses said unto his father in law , Because the people come unto me to enquire of God :

ויאמר משׁה לחתנו כי־יבא אלי העם לדרשׁ אלהים

Revelation 13:6 verse
And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven.

ΚΑΙ ΗΝΟΙΞΕΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΒΛΑΣΦΗΜΙΑς ΠΡΟς ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥς ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΣΚΗΝΟΥΝΤΑς

Ezekiel 10:6 verse
And it came to pass, that when he had commanded the man clothed with linen, saying , Take fire from between the wheels, from between the cherubims ; then he went in , and stood beside the wheels.

ויהי בצותו את־האישׁ לבשׁ־הבדים לאמר קח אשׁ מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting