Search:αὐτόσ -> ΑὐΤΌΣ

αὐτόσ


α ὐ τ ό σ hex:#945;#8016;#964;#972;#963;
Search Google:αὐτόσ

Zero אפסRomans 4:23 verse
Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him ;

ΟΥΚ ΕΓΡΑΦΗ ΔΕ ΔΙ ΑΥΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΟΤΙ ΕΛΟΓΙΣΨΗ ΑΥΤΩ

Leviticus 13:21 verse
But if the priest look on it, and, behold, there be no white hairs therein, and if it be not lower than the skin, but be somewhat dark ; then the priest shall shut him up seven days :

ואם יראנה הכהן והנה אינ־בה שׂער לבן ושׁפלה איננה מנ־העור והיא כהה והסגירו הכהן שׁבעת ימים

Psalms 136:18 verse
And slew famous kings : for his mercy endureth for ever :

ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting