Search:αὐτόσ -> ΑὐΤΌΣ

αὐτόσ


α ὐ τ ό σ hex:#945;#8016;#964;#972;#963;
Search Google:αὐτόσ

Zero אפסLuke 17:2 verse
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.

ΛΥΣΙΤΕΛΕΙ ΑΥΤΩ ΕΙ ΛΙΨΟς ΜΥΛΙΚΟς ΠΕΡΙΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΡΙΠΤΑΙ ΕΙς ΤΗΝ ΨΑΛΑΣΣΑΝ Η ΙΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΝΑ

John 7:39 verse

ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΟΥ ΕΜΕΛΛΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΟΙ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕς ΕΙς ΑΥΤΟΝ ΟΥΠΩ ΓΑΡ ΗΝ ΠΝΕΥΜΑ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥς ΟΥΠΩ ΕΔΟΞΑΣΨΗ

1 Kings 12:9 verse
And he said unto them, What counsel give ye that we may answer this people, who have spoken to me, saying , Make the yoke which thy father did put upon us lighter ?

ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשׁיב דבר את־העם הזה אשׁר דברו אלי לאמר הקל מנ־העל אשׁר־נתן אביך עלינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting