Search:αὐτόσ -> ΑὐΤΌΣ

αὐτόσ


α ὐ τ ό σ hex:#945;#8016;#964;#972;#963;
Search Google:αὐτόσ

Zero אפסJohn 20:30 verse
And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book :

ΠΟΛΛΑ ΜΕΝ ΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥς ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΨΗΤΩΝ Α ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΟΥΤΩ

Mark 14:35 verse
And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.

ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΨΩΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΠΙΠΤΕΝ ΕΠΙ ΤΗς ΓΗς ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΥΧΕΤΟ ΙΝΑ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΡΕΛΨΗ ΑΠ ΑΥΤΟΥ Η ΩΡΑ

Numbers 33:17 verse
And they departed from Kibrothhattaavah, and encamped at Hazeroth.

ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting