Search:μᾶλλον -> ΜᾶΛΛΟΝ

μᾶλλον


μ ᾶ λ λ ο ν hex:#956;#8118;#955;#955;#959;#957;
Search Google:μᾶλλον

Zero אפס2 Samuel 11:20 verse
And if so be that the king's wrath arise , and he say unto thee, Wherefore approached ye so nigh unto the city when ye did fight ? knew ye not that they would shoot from the wall ?

והיה אמ־תעלה חמת המלך ואמר לך מדוע נגשׁתם אל־העיר להלחם הלוא ידעתם את אשׁר־ירו מעל החומה

Romans 16:9 verse
Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.

ΑΣΠΑΣΑΣΨΕ ΟΥΡΒΑΝΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΟΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑΧΥΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΟΥ

1 Samuel 9:6 verse
And he said unto him, Behold now, there is in this city a man of God, and he is an honourable man ; all that he saith cometh surely to pass : now let us go thither; peradventure he can shew us our way that we should go .

ויאמר לו הנה־נא אישׁ־אלהים בעיר הזאת והאישׁ נכבד כל אשׁר־ידבר בוא יבוא עתה נלכה שׁם אולי יגיד לנו את־דרכנו אשׁר־הלכנו עליה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting