Search:μᾶλλον -> ΜᾶΛΛΟΝ

μᾶλλον


μ ᾶ λ λ ο ν hex:#956;#8118;#955;#955;#959;#957;
Search Google:μᾶλλον

Zero אפסActs 3:13 verse
The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus ; whom ye delivered up , and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go .

Ο ΨΕΟς ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ Ο ΨΕΟς ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΕΔΟΞΑΣΕΝ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΥΜΕΙς ΜΕΝ ΠΑΡΕΔΩΚΑΤΕ ΚΑΙ ΗΡΝΗΣΑΣΨΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΙΛΑΤΟΥ ΚΡΙΝΑΝΤΟς ΕΚΕΙΝΟΥ ΑΠΟΛΥΕΙΝ

Luke 2:2 verse

ΑΥΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΗΓΕΜΟΝΕΥΟΝΤΟς ΤΗς ΣΥΡΙΑς ΚΥΡΗΝΙΟΥ

1 Chronicles 25:29 verse
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve :

לשׁנים ועשׂרים לגדלתי בניו ואחיו שׁנים עשׂר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting