Search:ἔσομαι -> ἜΣΟΜΑΙ

ἔσομαι


ἔ σ ο μ α ι hex:#7956;#963;#959;#956;#945;#953;
Search Google:ἔσομαι

Zero אפס1 Corinthians 2:1 verse
And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.

ΚΑΓΩ ΕΛΨΩΝ ΠΡΟς ΥΜΑς ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΨΟΝ ΟΥ ΚΑΨ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΛΟΓΟΥ Η ΣΟΦΙΑς ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ ΥΜΙΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

2 Samuel 10:9 verse
When Joab saw that the front of the battle was against him before and behind, he chose of all the choice men of Israel, and put them in array against the Syrians :

וירא יואב כי־היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ויבחר מכל בחורי בישׂראל ויערך לקראת ארם

Luke 17:15 verse
And one of them, when he saw that he was healed , turned back , and with a loud voice glorified God,

ΕΙς ΔΕ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΙΔΩΝ ΟΤΙ ΙΑΨΗ ΥΠΕΣΤΡΕΘΕΝ ΜΕΤΑ ΦΩΝΗς ΜΕΓΑΛΗς ΔΟΞΑΖΩΝ ΤΟΝ ΨΕΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting