Search:παντα -> ΠΑΝΤΑ

παντα


π α ν τ α hex:#960;#945;#957;#964;#945;
Search Google:παντα

Zero אפס1 Kings 15:23 verse
The rest of all the acts of Asa, and all his might, and all that he did , and the cities which he built , are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah ? Nevertheless in the time of his old age he was diseased in his feet.

ויתר כל־דברי־אסא וכל־גבורתו וכל־אשׁר עשׂה והערים אשׁר בנה הלא־המה כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את־רגליו

Luke 19:34 verse
And they said , The Lord hath need of him.

ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟς ΑΥΤΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΙ

2 Peter 1:5 verse
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue ; and to virtue knowledge ;

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΣΠΟΥΔΗΝ ΠΑΣΑΝ ΠΑΡΕΙΣΕΝΕΓΚΑΝΤΕς ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΑΤΕ ΕΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΥΜΩΝ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΑΡΕΤΗ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting