2284

2284 -חָגָב -chagab -khaw-gawb'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

חָגָב
חָגָב

number - 2284
orig_word - חָגָב
word_orig - of uncertain derivation
translit - chagab
tdnt - TWOT - 601a
phonetic - khaw-gawb'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - of uncertain derivation; a locust:--locust.
IPD_def -
 1. locust, grasshopper

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a locust","long":["locust, grasshopper"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ħɔːˈɡɔːb","ipa_mod":"χɑːˈɡɑːv","sbl":"ḥāgāb","dic":"haw-ɡAWB","dic_mod":"ha-ɡAHV"}}
usages - locust
**************
id - 2394
strongs - 2284
base_word - חָגָב
data - {"def":{"short":"a locust","long":["locust, grasshopper"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ħɔːˈɡɔːb","ipa_mod":"χɑːˈɡɑːv","sbl":"ḥāgāb","dic":"haw-ɡAWB","dic_mod":"ha-ɡAHV"}}
usage - locust
part_of_speech - n-m
Strong's Search

חָגָב
חָגָב

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2284

strongscsv:חָגָב
ח ָ ג ָ ב
h
[" k c K "]
[" k c K "]
ag
[" g "]
[" g "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
#1495;#1464;#1490;#1464;#1489;
u+05d7u+05b8u+05d2u+05b8u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:חָגָב
ח ָ ג ָ ב
h
[" k c K "]
[" k c K "]
ag
[" g "]
[" g "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
#1495;#1464;#1490;#1464;#1489;
u+05d7u+05b8u+05d2u+05b8u+05d1

Search:חָגָב -> חָגָב

חָגָב


 1. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 4. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
חָגָב ~= /hagab/
Search Google:חָגָב

Search:2284 -> 2284

2284


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
2284 ~= /2284/ numwd: Two Thousand Two Hundred Eighty-four - שניים אלפים שני-מאות שמונים וארבעה
Search Google:2284footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting