Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסIsaiah 32:4 verse
The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.

ולבב נמהרים יבין לדעת ולשׁון עלגים תמהר לדבר צחות

Exodus 40:37 verse
But if the cloud were not taken up , then they journeyed not till the day that it was taken up .

ואמ־לא יעלה הענן ולא יסעו עד־יום העלתו

1 Samuel 9:9 verse

לפנים בישׂראל כה־אמר האישׁ בלכתו לדרושׁ אלהים לכו ונלכה עד־הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting