Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסEzra 9:8 verse
And now for a little space grace hath been shewed from the LORD our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage.

ועתה כמעט־רגע היתה תחנה מאת יהוה אלהינו להשׁאיר לנו פליטה ולתת־לנו יתד במקום קדשׁו להאיר עינינו אלהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו

2 Chronicles 12:11 verse
And when the king entered into the house of the LORD, the guard came and fetched them, and brought them again into the guard chamber.

ויהי מדי־בוא המלך בית יהוה באו הרצים ונשׂאום והשׁבום אל־תא הרצים

Amos 8:14 verse
They that swear by the sin of Samaria, and say , Thy god, O Dan, liveth ; and, The manner of Beersheba liveth ; even they shall fall , and never rise up again.

הנשׁבעים באשׁמת שׁמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר־שׁבע ונפלו ולא־יקומו עוד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting