Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסJob 22:13 verse
And thou sayest , How doth God know ? can he judge through the dark cloud ?

ואמרת מה־ידע אל הבעד ערפל ישׁפוט

1 Kings 16:13 verse
For all the sins of Baasha, and the sins of Elah his son, by which they sinned , and by which they made Israel to sin , in provoking the LORD God of Israel to anger with their vanities.

אל כל־חטאות בעשׁא וחטאות אלה בנו אשׁר חטאו ואשׁר החטיאו את־ישׂראל להכעיס את־יהוה אלהי ישׂראל בהבליהם

Ezekiel 26:18 verse
Now shall the isles tremble in the day of thy fall ; yea, the isles that are in the sea shall be troubled at thy departure .

עתה יחרדו האין יום מפלתך ונבהלו האיים אשׁר־בים מצאתך

footer