Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפס1 John 2:13 verse
I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.

ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΠΑΤΕΡΕς ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΤΕ ΤΟΝ ΑΠ ΑΡΧΗς ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΟΤΙ ΝΕΝΙΚΗΚΑΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ ΕΓΡΑΘΑ ΥΜΙΝ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Leviticus 15:16 verse
And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall wash all his flesh in water, and be unclean until the even.

ואישׁ כי־תצא ממנו שׁכבת־זרע ורחץ במים את־כל־בשׂרו וטמא עד־הערב

Deuteronomy 22:14 verse
And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say , I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid :

ושׂם לה עלילת דברים והוציא עליה שׁם רע ואמר את־האשׁה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא־מצאתי לה בתולים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting