Search:ώ -> Ώ

ώ


ώ hex:#974;
Search Google:ώ

Zero אפסDeuteronomy 28:62 verse
And ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven for multitude ; because thou wouldest not obey the voice of the LORD thy God.

ונשׁארתם במתי מעט תחת אשׁר הייתם ככוכבי השׁמים לרב כי־לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך

Deuteronomy 2:36 verse
From Aroer, which is by the brink of the river of Arnon, and from the city that is by the river, even unto Gilead, there was not one city too strong for us: the LORD our God delivered all unto us :

מערער אשׁר על־שׂפת־נחל ארנן והעיר אשׁר בנחל ועד־הגלעד לא היתה קריה אשׁר שׂגבה ממנו את־הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו

Isaiah 35:8 verse
And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness ; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men , though fools, shall not err therein.

והיה־שׁם מסלול ודרך ודרך הקדשׁ יקרא לה לא־יעברנו טמא והוא־למו הלך דרך ואוילים לא יתעו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting