Search:ώ -> Ώ

ώ


ώ hex:#974;
Search Google:ώ

Zero אפסLeviticus 4:7 verse
And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the LORD, which is in the tabernacle of the congregation ; and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.

ונתן הכהן מנ־הדם על־קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יהוה אשׁר באהל מועד ואת כל־דם הפר ישׁפך אל־יסוד מזבח העלה אשׁר־פתח אהל מועד

Joshua 19:22 verse
And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Bethshemesh ; and the outgoings of their border were at Jordan : sixteen cities with their villages.

ופגע הגבול בתבור ושׁחצומה ובית שׁמשׁ והיו תצאות גבולם הירדן ערים שׁשׁ־עשׂרה וחצריהן

Acts 13:24 verse
When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΑΝΤΟς ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗς ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑς ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting