Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפסGenesis 35:7 verse
And he built there an altar, and called the place Elbethel : because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother.

ויבן שׁם מזבח ויקרא למקום אל בית־אל כי שׁם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו

Ruth 1:9 verse
The LORD grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them; and they lifted up their voice, and wept .

יתן יהוה לכם ומצאן מנוחה אשׁה בית אישׁה ותשׁק להן ותשׂאנה קולן ותבכינה

Hosea 2:6 verse
Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall, that she shall not find her paths.

לכן הנני־שׂך את־דרכך בסירים וגדרתי את־גדרה ונתיבותיה לא תמצא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting