Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפסPsalms 95:7 verse
For he is our God ; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,

כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אמ־בקלו תשׁמעו

Zechariah 1:3 verse
Therefore say thou unto them, Thus saith the LORD of hosts ; Turn ye unto me, saith the LORD of hosts, and I will turn unto you, saith the LORD of hosts.

ואמרת אלהם כה אמר יהוה צבאות שׁובו אלי נאם יהוה צבאות ואשׁוב אליכם אמר יהוה צבאות

Psalms 119:134 verse
Deliver me from the oppression of man : so will I keep thy precepts.

פדני מעשׁק אדם ואשׁמרה פקודיך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting