Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפסMalachi 3:2 verse
But who may abide the day of his coming ? and who shall stand when he appeareth ? for he is like a refiner's fire, and like fullers ' soap :

ומי מכלכל את־יום בואו ומי העמד בהראותו כי־הוא כאשׁ מצרף וכברית מכבסים

Deuteronomy 12:29 verse
When the LORD thy God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land ;

כי־יכרית יהוה אלהיך את־הגוים אשׁר אתה בא־שׁמה לרשׁת אותם מפניך וירשׁת אתם וישׁבת בארצם

Numbers 5:14 verse
And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled : or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled :

ועבר עליו רוח־קנאה וקנא את־אשׁתו והוא נטמאה או־עבר עליו רוח־קנאה וקנא את־אשׁתו והיא לא נטמאה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting