Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפס2 Kings 2:12 verse
And Elisha saw it, and he cried , My father, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more: and he took hold of his own clothes, and rent them in two pieces.

ואלישׁע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישׂראל ופרשׁיו ולא ראהו עוד ויחזק בבגדיו ויקרעם לשׁנים קרעים

Isaiah 1:3 verse
The ox knoweth his owner , and the ass his master's crib : but Israel doth not know , my people doth not consider .

ידע שׁור קנהו וחמור אבוס בעליו ישׂראל לא ידע עמי לא התבונן

1 Corinthians 7:18 verse
Is any man called being circumcised ? let him not become uncircumcised . Is any called in uncircumcision ? let him not be circumcised .

ΠΕΡΙΤΕΤΜΗΜΕΝΟς ΤΙς ΕΚΛΗΨΗ ΜΗ ΕΠΙΣΠΑΣΨΩ ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΚΕΚΛΗΤΑΙ ΤΙς ΜΗ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΣΨΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting