1381

1381 -גְּבָל -Gbal -gheb-awl'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

גְּבָל
גְּבָל

number - 1381
orig_word - גְּבָל
word_orig - the same as (01380)
translit - Gbal
tdnt - None
phonetic - gheb-awl'
part_of_speech - Proper Name Location
st_def - the same as «01380»; Gebal, a region in Idumaea:--Gebal.
IPD_def - Gebal = "a boundary"
 1. a mountainous area south of the Dead Sea

English -
letter - g
data - {"def":{"lit":"a boundary","short":"Gebal, a region in Idumaea","long":["a mountainous area south of the Dead Sea"]},"deriv":"the same as H1380","pronun":{"ipa":"ɡɛ̆ˈbɔːl","ipa_mod":"ɡɛ̆ˈvɑːl","sbl":"gĕbāl","dic":"ɡeh-BAWL","dic_mod":"ɡeh-VAHL"}}
usages - Gebal
**************
id - 1439
strongs - 1381
base_word - גְּבָל
data - {"def":{"lit":"a boundary","short":"Gebal, a region in Idumaea","long":["a mountainous area south of the Dead Sea"]},"deriv":"the same as H1380","pronun":{"ipa":"ɡɛ̆ˈbɔːl","ipa_mod":"ɡɛ̆ˈvɑːl","sbl":"gĕbāl","dic":"ɡeh-BAWL","dic_mod":"ɡeh-VAHL"}}
usage - Gebal
part_of_speech - n-pr-loc
Strong's Search

גְּבָל
גְּבָל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1381

strongscsv:גְּבָל
ג ּ ְ ב ָ ל
g
[" g "]
[" g "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
al
[" l "]
[" l "]
#1490;#1468;#1456;#1489;#1464;#1500;
u+05d2u+05bcu+05b0u+05d1u+05b8u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:גְּבָל
ג ּ ְ ב ָ ל
g
[" g "]
[" g "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
al
[" l "]
[" l "]
#1490;#1468;#1456;#1489;#1464;#1500;
u+05d2u+05bcu+05b0u+05d1u+05b8u+05dc

Search:גְּבָל -> גְּבָל

גְּבָל


 1. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 5. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
גְּבָל ~= /gebal/
Search Google:גְּבָל

Search:1381 -> 1381

1381


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
1381 ~= /1381/ numwd: One Thousand Three Hundred Eighty-one - אחד אלפים שלוש-מאות שמונים ואחד
Search Google:1381

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting