7354

7354 -רָחֵל -Rachel -raw-khale'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

רָחֵל
רָחֵל

number - 7354
orig_word - רָחֵל
word_orig - the same as (07353)
translit - Rachel
tdnt - None
phonetic - raw-khale'
part_of_speech - Proper Name Feminine
st_def - the same as «07353»; Rachel, a wife of Jacob:--Rachel.
IPD_def - Rachel = "ewe"
 1. daughter of Laban, wife of Jacob, and mother of Joseph and Benjamin

English -
letter - r
data - {"def":{"lit":"ewe","short":"Rachel, a wife of Jacob","long":["daughter of Laban, wife of Jacob, and mother of Joseph and Benjamin"]},"deriv":"the same as H7353","pronun":{"ipa":"rɔːˈħel","ipa_mod":"ʁɑːˈχel","sbl":"rāḥēl","dic":"raw-HALE","dic_mod":"ra-HALE"}}
usages - Rachel
**************
id - 7880
strongs - 7354
base_word - רָחֵל
data - {"def":{"lit":"ewe","short":"Rachel, a wife of Jacob","long":["daughter of Laban, wife of Jacob, and mother of Joseph and Benjamin"]},"deriv":"the same as H7353","pronun":{"ipa":"rɔːˈħel","ipa_mod":"ʁɑːˈχel","sbl":"rāḥēl","dic":"raw-HALE","dic_mod":"ra-HALE"}}
usage - Rachel
part_of_speech - n-pr-f
Strong's Search

רָחֵל
רָחֵל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7354

strongscsv:רָחֵל
ר ָ ח ֵ ל
r
[" r "]
[" r "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
el
[" l "]
[" l "]
#1512;#1464;#1495;#1461;#1500;
u+05e8u+05b8u+05d7u+05b5u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:רָחֵל
ר ָ ח ֵ ל
r
[" r "]
[" r "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
el
[" l "]
[" l "]
#1512;#1464;#1495;#1461;#1500;
u+05e8u+05b8u+05d7u+05b5u+05dc

Search:רָחֵל -> רָחֵל

רָחֵל


 1. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
רָחֵל ~= /rahel/
Search Google:רָחֵל

Search:7354 -> 7354

7354


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
7354 ~= /7354/ numwd: Seven Thousand Three Hundred Fifty-four - שבעה אלפים שלוש-מאות חמישים וארבעה
Search Google:7354footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting