8263

8263 -שֶׁקֶץ -sheqets -sheh'-kets
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שֶׁקֶץ
שֶׁקֶץ

number - 8263
orig_word - שֶׁקֶץ
word_orig - from (08262)
translit - sheqets
tdnt - TWOT - 2459a,2459b
phonetic - sheh'-kets
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «08262»; filth, i.e. (figuratively and specifically) an idolatrous object:--abominable(-tion).
IPD_def -
 1. detestable thing or idol, an unclean thing, an abomination, detestation

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"filth, i.e., (figuratively and specifically) an idolatrous object","long":["detestable thing or idol, an unclean thing, an abomination, detestation"]},"deriv":"from H8262","pronun":{"ipa":"ʃɛˈk’ɛt͡sˤ","ipa_mod":"ʃɛˈkɛt͡s","sbl":"šeqeṣ","dic":"sheh-KETS","dic_mod":"sheh-KETS"}}
usages - abominable(-tion)
**************
id - 8858
strongs - 8263
base_word - שֶׁקֶץ
data - {"def":{"short":"filth, i.e., (figuratively and specifically) an idolatrous object","long":["detestable thing or idol, an unclean thing, an abomination, detestation"]},"deriv":"from H8262","pronun":{"ipa":"ʃɛˈk’ɛt͡sˤ","ipa_mod":"ʃɛˈkɛt͡s","sbl":"šeqeṣ","dic":"sheh-KETS","dic_mod":"sheh-KETS"}}
usage - abominable(-tion)
part_of_speech - n-m
Strong's Search

שֶׁקֶץ
שֶׁקֶץ

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8263

strongscsv:שֶׁקֶץ
ש ׁ ֶ ק ֶ ץ
s
[" s "]
[" s "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
ez
#1513;#1473;#1462;#1511;#1462;#1509;
u+05e9u+05c1u+05b6u+05e7u+05b6u+05e5

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שֶׁקֶץ
ש ׁ ֶ ק ֶ ץ
s
[" s "]
[" s "]
eq
[" k ' "]
[" k ' "]
ez
#1513;#1473;#1462;#1511;#1462;#1509;
u+05e9u+05c1u+05b6u+05e7u+05b6u+05e5

Search:שֶׁקֶץ -> שֶׁקֶץ

שֶׁקֶץ


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 3. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 5. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ץ]
  [ץ] ץ z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
שֶׁקֶץ ~= /seqez/
Search Google:שֶׁקֶץ

Search:8263 -> 8263

8263


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
8263 ~= /8263/ numwd: Eight Thousand Two Hundred Sixty-three - שמונה אלפים שני-מאות שישים ושלושה
Search Google:8263footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting