8318

8318 -שֶׁרֶץ -sherets -sheh'-rets
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שֶׁרֶץ
שֶׁרֶץ

number - 8318
orig_word - שֶׁרֶץ
word_orig - from (08317)
translit - sherets
tdnt - TWOT - 2467a
phonetic - sheh'-rets
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «08317»; a swarm, i.e. active mass of minute animals:--creep(-ing thing), move(-ing creature).
IPD_def -
 1. teeming or swarming things, creepers, swarmers
  1. of insects, animals, small reptiles, quadrupeds

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"a swarm, i.e., active mass of minute animals","long":["teeming or swarming things, creepers, swarmers",["of insects, animals, small reptiles, quadrupeds"]]},"deriv":"from H8317","pronun":{"ipa":"ʃɛˈrɛt͡sˤ","ipa_mod":"ʃɛˈʁɛt͡s","sbl":"šereṣ","dic":"sheh-RETS","dic_mod":"sheh-RETS"}}
usages - creep(-ing thing), move(-ing creature)
**************
id - 8916
strongs - 8318
base_word - שֶׁרֶץ
data - {"def":{"short":"a swarm, i.e., active mass of minute animals","long":["teeming or swarming things, creepers, swarmers",["of insects, animals, small reptiles, quadrupeds"]]},"deriv":"from H8317","pronun":{"ipa":"ʃɛˈrɛt͡sˤ","ipa_mod":"ʃɛˈʁɛt͡s","sbl":"šereṣ","dic":"sheh-RETS","dic_mod":"sheh-RETS"}}
usage - creep(-ing thing), move(-ing creature)
part_of_speech - n-m
Strong's Search

שֶׁרֶץ
שֶׁרֶץ

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8318

strongscsv:שֶׁרֶץ
ש ׁ ֶ ר ֶ ץ
s
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
ez
#1513;#1473;#1462;#1512;#1462;#1509;
u+05e9u+05c1u+05b6u+05e8u+05b6u+05e5

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שֶׁרֶץ
ש ׁ ֶ ר ֶ ץ
s
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
ez
#1513;#1473;#1462;#1512;#1462;#1509;
u+05e9u+05c1u+05b6u+05e8u+05b6u+05e5

Search:שֶׁרֶץ -> שֶׁרֶץ

שֶׁרֶץ


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 3. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ץ]
  [ץ] ץ z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
שֶׁרֶץ ~= /serez/
Search Google:שֶׁרֶץ

Search:8318 -> 8318

8318


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
8318 ~= /8318/ numwd: Eight Thousand Three Hundred Eighteen - שמונה אלפים שלוש-מאות שמונה-עשר
Search Google:8318footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting