Search:ἡμῶν -> ἩΜῶΝ

ἡμῶν


ἡ μ ῶ ν hex:#7969;#956;#8182;#957;
Search Google:ἡμῶν

Zero אפסHaggai 2:21 verse
Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying , I will shake the heavens and the earth ;

אמר אל־זרבבל פחת־יהודה לאמר אני מרעישׁ את־השׁמים ואת־הארץ

Acts 6:6 verse
Whom they set before the apostles : and when they had prayed , they laid their hands on them.

ΟΥς ΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΕΠΕΨΗΚΑΝ ΑΥΤΟΙς ΤΑς ΧΕΙΡΑς

1 Samuel 30:14 verse
We made an invasion upon the south of the Cherethites, and upon the coast which belongeth to Judah, and upon the south of Caleb ; and we burned Ziklag with fire.

אנחנו פשׁטנו נגב הכרתי ועל־אשׁר ליהודה ועל־נגב כלב ואת־צקלג שׂרפנו באשׁ
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting