170

170 -אׇהֳלָה -'Oholah -o-hol-aw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אׇהֳלָה
אׇהֳלָה

number - 170
orig_word - אׇהֳלָה
word_orig - in form a f of (0168), but in fact for 'Oholahh {o-hol-aw'}
translit - 'Oholah
tdnt - TWOT - 32b
phonetic - o-hol-aw'
part_of_speech - Proper Name Feminine
st_def - in form a feminine of «0168», but in fact for .Oholahh {o-hol-aw'}; from «0168»; her tent (i.e. idolatrous sanctuary); Oholah, a symbol. name for Samaria:--Aholah.
IPD_def - Aholah = "her own tent"
 1. Samaria as an adulteress with Assyria (metaph)

English -
letter - o
data - {"def":{"lit":"her own tent","short":"Oholah, a symbolic name for Samaria","long":["Samaria as an adulteress with Assyria (metaphorically)"]},"deriv":"in form a feminine of H0168, but in fact for אׇהֳלָהּ; from H0168; her tent (i.e., idolatrous sanctuary)","pronun":{"ipa":"ʔo.hŏˈlɔː","ipa_mod":"ʔo.hoˈlɑː","sbl":"ʾohŏlâ","dic":"oh-hoh-LAW","dic_mod":"oh-hoh-LA"}}
usages - Aholah
**************
id - 171
strongs - 170
base_word - אׇהֳלָה
data - {"def":{"lit":"her own tent","short":"Oholah, a symbolic name for Samaria","long":["Samaria as an adulteress with Assyria (metaphorically)"]},"deriv":"in form a feminine of H0168, but in fact for אׇהֳלָהּ; from H0168; her tent (i.e., idolatrous sanctuary)","pronun":{"ipa":"ʔo.hŏˈlɔː","ipa_mod":"ʔo.hoˈlɑː","sbl":"ʾohŏlâ","dic":"oh-hoh-LAW","dic_mod":"oh-hoh-LA"}}
usage - Aholah
part_of_speech - n-pr-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:170

strongscsv:אׇהֳלָה
א ׇ ה ֳ ל ָ ה
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
h
[" h d "]
[" h d "]
ol
[" l "]
[" l "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1488;#1479;#1492;#1459;#1500;#1464;#1492;
u+05d0u+05c7u+05d4u+05b3u+05dcu+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אׇהֳלָה
א ׇ ה ֳ ל ָ ה
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
h
[" h d "]
[" h d "]
ol
[" l "]
[" l "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1488;#1479;#1492;#1459;#1500;#1464;#1492;
u+05d0u+05c7u+05d4u+05b3u+05dcu+05b8u+05d4

Search:אׇהֳלָה -> אׇהֳלָה

אׇהֳלָה


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ׇ]
  [ׇ] ׇ
  ׇ
  #1479;
  u+05c7
 3. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ֳ]
  [ֳ] ֳ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 6. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 7. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
אׇהֳלָה ~= /ʼholah/
Search Google:אׇהֳלָה

Search:170 -> 170

170


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
170 ~= /170/ numwd: One Hundred Seventy - מאה שבעים
Search Google:170footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting