8559

8559 -תָּמָר -Tamar -taw-mawr'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

תָּמָר
תָּמָר

number - 8559
orig_word - תָּמָר
word_orig - the same as (08558)
translit - Tamar
tdnt - None
phonetic - taw-mawr'
part_of_speech -
st_def - the same as «08558»; Tamar, the name of three women and a place:--Tamar.
IPD_def - Tamar = "palm-tree" n pr f
 1. widow of Er, the son of Judah; fiancee of Shelah, another son of Judah; wife of Judah and mother of Pharez and Zerah
 2. daughter of David by Maacah, sister of Absalom, and rape victim of Amnon her half brother, another son of David
 3. daughter of Absalom n pr loc
 4. a place on the southern border of Gad

English -
letter - t
data - {"def":{"lit":"palm-tree","short":"Tamar, the name of three women and a place","long":["(n pr f) widow of Er, the son of Judah; fiancee of Shelah, another son of Judah; wife of Judah and mother of Pharez and Zerah","daughter of David by Maacah, sister of Absalom, and rape victim of Amnon her half brother, another son of David","daughter of Absalom","(n pr loc) a place on the southern border of Gad"]},"deriv":"the same as H8558","pronun":{"ipa":"t̪ɔːˈmɔːr","ipa_mod":"tɑːˈmɑːʁ","sbl":"tāmār","dic":"taw-MAWR","dic_mod":"ta-MAHR"}}
usages - Tamar
**************
id - 9166
strongs - 8559
base_word - תָּמָר
data - {"def":{"lit":"palm-tree","short":"Tamar, the name of three women and a place","long":["(n pr f) widow of Er, the son of Judah; fiancee of Shelah, another son of Judah; wife of Judah and mother of Pharez and Zerah","daughter of David by Maacah, sister of Absalom, and rape victim of Amnon her half brother, another son of David","daughter of Absalom","(n pr loc) a place on the southern border of Gad"]},"deriv":"the same as H8558","pronun":{"ipa":"t̪ɔːˈmɔːr","ipa_mod":"tɑːˈmɑːʁ","sbl":"tāmār","dic":"taw-MAWR","dic_mod":"ta-MAHR"}}
usage - Tamar
part_of_speech - n-pr
Strong's Search

תָּמָר
תָּמָר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8559

strongscsv:תָּמָר
ת ּ ָ מ ָ ר
t
[" t "]
[" t "]
am
[" m "]
[" m C "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1514;#1468;#1464;#1502;#1464;#1512;
u+05eau+05bcu+05b8u+05deu+05b8u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תָּמָר
ת ּ ָ מ ָ ר
t
[" t "]
[" t "]
am
[" m "]
[" m C "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1514;#1468;#1464;#1502;#1464;#1512;
u+05eau+05bcu+05b8u+05deu+05b8u+05e8

Search:תָּמָר -> תָּמָר

תָּמָר


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 5. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
תָּמָר ~= /tamar/
Search Google:תָּמָר

Search:8559 -> 8559

8559


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
8559 ~= /8559/ numwd: Eight Thousand Five Hundred Fifty-nine - שמונה אלפים חמש-מאות חמישים ותשעה
Search Google:8559footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting