6938

6938 -קֵדָר -Qedar -kay-dawr'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

קֵדָר
קֵדָר

number - 6938
orig_word - קֵדָר
word_orig - from (06937)
translit - Qedar
tdnt - None
phonetic - kay-dawr'
part_of_speech -
st_def - from «06937»; dusky (of the skin or the tent); Kedar, a son of Ishmael; also (collectively) Bedouin (as his descendants or representatives):--Kedar.
IPD_def - Kedar = "dark" n pr m
 1. a son of Ishmael n pr people
 2. the descendants of Kedar

English -
letter - k
data - {"def":{"lit":"dark","short":"Kedar, a son of Ishmael; also (collectively) Bedouin (as his descendants or representatives)","long":["(n pr m) a son of Ishmael","(n pr people) the descendants of Kedar"]},"deriv":"from H6937; dusky (of the skin or the tent)","pronun":{"ipa":"k’eˈd̪ɔːr","ipa_mod":"keˈdɑːʁ","sbl":"qēdār","dic":"kay-DAWR","dic_mod":"kay-DAHR"}}
usages - Kedar
**************
id - 7427
strongs - 6938
base_word - קֵדָר
data - {"def":{"lit":"dark","short":"Kedar, a son of Ishmael; also (collectively) Bedouin (as his descendants or representatives)","long":["(n pr m) a son of Ishmael","(n pr people) the descendants of Kedar"]},"deriv":"from H6937; dusky (of the skin or the tent)","pronun":{"ipa":"k’eˈd̪ɔːr","ipa_mod":"keˈdɑːʁ","sbl":"qēdār","dic":"kay-DAWR","dic_mod":"kay-DAHR"}}
usage - Kedar
part_of_speech - n-pr
Strong's Search

קֵדָר
קֵדָר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6938

strongscsv:קֵדָר
ק ֵ ד ָ ר
q
[" k ' "]
[" k ' "]
ed
[" d "]
[" d "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1511;#1461;#1491;#1464;#1512;
u+05e7u+05b5u+05d3u+05b8u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:קֵדָר
ק ֵ ד ָ ר
q
[" k ' "]
[" k ' "]
ed
[" d "]
[" d "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1511;#1461;#1491;#1464;#1512;
u+05e7u+05b5u+05d3u+05b8u+05e8

Search:קֵדָר -> קֵדָר

קֵדָר


 1. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 4. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
קֵדָר ~= /qedar/
Search Google:קֵדָר

Search:6938 -> 6938

6938


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
6938 ~= /6938/ numwd: Six Thousand Nine Hundred Thirty-eight - שישה אלפים תשע-מאות שלושים ושמונה
Search Google:6938footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting