8080

8080 -שָׁמַן -shaman -shaw-man'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שָׁמַן
שָׁמַן

number - 8080
orig_word - שָׁמַן
word_orig - a primitive root
translit - shaman
tdnt - TWOT - 2410
phonetic - shaw-man'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to shine, i.e. (by analogy) be (causatively, make) oily or gross:--become (make, wax) fat.
IPD_def -
 1. to be or become fat, grow fat
  1. (Qal) fat (subst)
  2. (Hiphil) to make fat, show fatness

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"to shine, i.e., (by analogy) be (causatively, make) oily or gross","long":["to be or become fat, grow fat",["(Qal) fat (subst)","(Hiphil) to make fat, show fatness"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ʃɔːˈmɑn̪","ipa_mod":"ʃɑːˈmɑn","sbl":"šāman","dic":"shaw-MAHN","dic_mod":"sha-MAHN"}}
usages - become (make, wax) fat
**************
id - 8661
strongs - 8080
base_word - שָׁמַן
data - {"def":{"short":"to shine, i.e., (by analogy) be (causatively, make) oily or gross","long":["to be or become fat, grow fat",["(Qal) fat (subst)","(Hiphil) to make fat, show fatness"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ʃɔːˈmɑn̪","ipa_mod":"ʃɑːˈmɑn","sbl":"šāman","dic":"shaw-MAHN","dic_mod":"sha-MAHN"}}
usage - become (make, wax) fat
part_of_speech - v
Strong's Search

שָׁמַן
שָׁמַן

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8080

strongscsv:שָׁמַן
ש ׁ ָ מ ַ ן
s
[" s "]
[" s "]
am
[" m "]
[" m C "]
an
#1513;#1473;#1464;#1502;#1463;#1503;
u+05e9u+05c1u+05b8u+05deu+05b7u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שָׁמַן
ש ׁ ָ מ ַ ן
s
[" s "]
[" s "]
am
[" m "]
[" m C "]
an
#1513;#1473;#1464;#1502;#1463;#1503;
u+05e9u+05c1u+05b8u+05deu+05b7u+05df

Search:שָׁמַן -> שָׁמַן

שָׁמַן


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
שָׁמַן ~= /saman/
Search Google:שָׁמַן

Search:8080 -> 8080

8080


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
8080 ~= /8080/ numwd: Eight Thousand Eighty - שמונה אלפים שמונים
Search Google:8080footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting