Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפס1 Samuel 10:11 verse
And it came to pass, when all that knew him beforetime saw that, behold, he prophesied among the prophets, then the people said one to another, What is this that is come unto the son of Kish ? Is Saul also among the prophets ?

ויהי כל־יודעו מאתמול שׁלשׁום ויראו והנה עמ־נבאים נבא ויאמר העם אישׁ אל־רעהו מה־זה היה לבנ־קישׁ הגם שׁאול בנביאים

1 Corinthians 1:18 verse
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness ; but unto us which are saved it is the power of God.

Ο ΛΟΓΟς ΓΑΡ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΙς ΜΕΝ ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΙς ΜΩΡΙΑ ΕΣΤΙΝ ΤΟΙς ΔΕ ΣΩΖΟΜΕΝΟΙς ΗΜΙΝ ΔΥΝΑΜΙς ΨΕΟΥ ΕΣΤΙΝ

Malachi 3:1 verse
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek , shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come , saith the LORD of hosts.

הנני שׁלח מלאכי ופנה־דרך לפני ופתאם יבוא אל־היכלו האדון אשׁר־אתם מבקשׁים ומלאך הברית אשׁר־אתם חפצים הנה־בא אמר יהוה צבאות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting