Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסJoshua 7:14 verse
In the morning therefore ye shall be brought according to your tribes : and it shall be, that the tribe which the LORD taketh shall come according to the families thereof; and the family which the LORD shall take shall come by households ; and the household which the LORD shall take shall come man by man.

ונקרבתם בבקר לשׁבטיכם והיה השׁבט אשׁר־ילכדנו יהוה יקרב למשׁפחות והמשׁפחה אשׁר־ילכדנה יהוה תקרב לבתים והבית אשׁר ילכדנו יהוה יקרב לגברים

2 Peter 3:6 verse
Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished :

ΔΙ ΩΝ Ο ΤΟΤΕ ΚΟΣΜΟς ΥΔΑΤΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΨΕΙς ΑΠΩΛΕΤΟ

Jeremiah 28:2 verse
Thus speaketh the LORD of hosts, the God of Israel, saying , I have broken the yoke of the king of Babylon.

כה־אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לאמר שׁברתי את־על מלך בבל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting