Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפס2 Kings 17:30 verse
And the men of Babylon made Succothbenoth, and the men of Cuth made Nergal, and the men of Hamath made Ashima,

ואנשׁי בבל עשׂו את־סכות בנות ואנשׁי־כות עשׂו את־נרגל ואנשׁי חמת עשׂו את־אשׁימא

2 Samuel 7:18 verse
Then went king David in, and sat before the LORD, and he said , Who am I, O Lord GOD ? and what is my house, that thou hast brought me hitherto ?

ויבא המלך דוד וישׁב לפני יהוה ויאמר מי אנכי אדני יהוה ומי ביתי כי הביאתני עד־הלם

Isaiah 53:8 verse
He was taken from prison and from judgment : and who shall declare his generation ? for he was cut off out of the land of the living : for the transgression of my people was he stricken.

מעצר וממשׁפט לקח ואת־דורו מי ישׂוחח כי נגזר מארץ חיים מפשׁע עמי נגע למו

footer