Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפס1 Samuel 18:18 verse
And David said unto Saul, Who am I? and what is my life, or my father's family in Israel, that I should be son in law to the king ?

ויאמר דוד אל־שׁאול מי אנכי ומי חיי משׁפחת אבי בישׂראל כי־אהיה חתן למלך

Judges 9:10 verse
And the trees said to the fig tree, Come thou, and reign over us.

ויאמרו העצים לתאנה לכי־את מלכי עלינו

Daniel 9:17 verse
Now therefore, O our God, hear the prayer of thy servant, and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate, for the Lord's sake.

ועתה שׁמע אלהינו אל־תפלת עבדך ואל־תחנוניו והאר פניך על־מקדשׁך השׁמם למען אדני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting