Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפס1 Kings 12:18 verse
Then king Rehoboam sent Adoram, who was over the tribute ; and all Israel stoned him with stones, that he died . Therefore king Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem.

וישׁלח המלך רחבעם את־אדרם אשׁר על־המס וירגמו כל־ישׂראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושׁלם

Job 3:8 verse
Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their mourning.

יקבהו אררי־יום העתידים ערר לויתן

2 Thessalonians 2:7 verse
For the mystery of iniquity doth already work : only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

ΤΟ ΓΑΡ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΗΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΗς ΑΝΟΜΙΑς ΜΟΝΟΝ Ο ΚΑΤΕΧΩΝ ΑΡΤΙ ΕΩς ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΓΕΝΗΤΑΙ
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting