Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסIsaiah 60:9 verse
Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the LORD thy God, and to the Holy One of Israel, because he hath glorified thee.

כי־לי איים יקוו ואניות תרשׁישׁ בראשׁנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשׁם יהוה אלהיך ולקדושׁ ישׂראל כי פארך

Psalms 25:4 verse
Shew me thy ways, O LORD ; teach me thy paths.

דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני

Jeremiah 9:7 verse
Therefore thus saith the LORD of hosts, Behold, I will melt them, and try them; for how shall I do for the daughter of my people ?

לכן כה אמר יהוה צבאות הנני צורפם ובחנתים כי־איך אעשׂה מפני בת־עמי

footer