Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסAmos 2:1 verse
Thus saith the LORD ; For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he burned the bones of the king of Edom into lime :

כה אמר יהוה על־שׁלשׁה פשׁעי מואב ועל־ארבעה לא אשׁיבנו על־שׂרפו עצמות מלכ־אדום לשׂיד

Judges 19:20 verse
And the old man said , Peace be with thee; howsoever let all thy wants lie upon me; only lodge not in the street.

ויאמר האישׁ הזקן שׁלום לך רק כל־מחסורך עלי רק ברחוב אל־תלן

Nahum 1:7 verse
The LORD is good, a strong hold in the day of trouble ; and he knoweth them that trust in him.

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting