Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפסJames 3:1 verse
My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.

ΜΗ ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΙΝΕΣΨΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΕΙΔΟΤΕς ΟΤΙ ΜΕΙΖΟΝ ΚΡΙΜΑ ΛΗΜΘΟΜΕΨΑ

Genesis 18:18 verse
Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?

ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ

Exodus 18:10 verse
And Jethro said , Blessed be the LORD, who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians.

ויאמר יתרו ברוך יהוה אשׁר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשׁר הציל את־העם מתחת יד־מצרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting