7568

7568 -רֶשֶׁת -resheth -reh'-sheth
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

רֶשֶׁת
רֶשֶׁת

number - 7568
orig_word - רֶשֶׁת
word_orig - from (03423)
translit - resheth
tdnt - TWOT - 920c
phonetic - reh'-sheth
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «03423»; a net (as catching animals):--net(- work).
IPD_def -
 1. net
  1. net
   1. for catching
   2. of judgment (fig)
   3. of leaders leading people to sin
   4. as a trap for man
  2. network (brazen - for altar of tabernacle)

English -
letter - r
data - {"def":{"short":"a net (as catching animals)","long":["net",["net",["for catching","of judgment (figuratively)","of leaders leading people to sin","as a trap for man"],"network (brazen—for altar of tabernacle)"]]},"deriv":"from H3423","pronun":{"ipa":"rɛˈʃɛt̪","ipa_mod":"ʁɛˈʃɛt","sbl":"rešet","dic":"reh-SHET","dic_mod":"reh-SHET"}}
usages - net(-work)
**************
id - 8115
strongs - 7568
base_word - רֶשֶׁת
data - {"def":{"short":"a net (as catching animals)","long":["net",["net",["for catching","of judgment (figuratively)","of leaders leading people to sin","as a trap for man"],"network (brazen—for altar of tabernacle)"]]},"deriv":"from H3423","pronun":{"ipa":"rɛˈʃɛt̪","ipa_mod":"ʁɛˈʃɛt","sbl":"rešet","dic":"reh-SHET","dic_mod":"reh-SHET"}}
usage - net(-work)
part_of_speech - n-f
Strong's Search

רֶשֶׁת
רֶשֶׁת

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7568

strongscsv:רֶשֶׁת
ר ֶ ש ׁ ֶ ת
r
[" r "]
[" r "]
es
[" s "]
[" s "]
et
[" t "]
[" t "]
#1512;#1462;#1513;#1473;#1462;#1514;
u+05e8u+05b6u+05e9u+05c1u+05b6u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:רֶשֶׁת
ר ֶ ש ׁ ֶ ת
r
[" r "]
[" r "]
es
[" s "]
[" s "]
et
[" t "]
[" t "]
#1512;#1462;#1513;#1473;#1462;#1514;
u+05e8u+05b6u+05e9u+05c1u+05b6u+05ea

Search:רֶשֶׁת -> רֶשֶׁת

רֶשֶׁת


 1. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 5. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
רֶשֶׁת ~= /reset/
Search Google:רֶשֶׁת

Search:7568 -> 7568

7568


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
7568 ~= /7568/ numwd: Seven Thousand Five Hundred Sixty-eight - שבעה אלפים חמש-מאות שישים ושמונה
Search Google:7568footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting