863

863 -אִתַּי -'Ittay -it-tah'ee
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אִתַּי
אִתַּי

number - 863
orig_word - אִתַּי
word_orig - from (0854)
translit - 'Ittay
tdnt - None
phonetic - it-tah'ee
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - or tIythay {ee-thah'ee}; from «0854»; near; Ittai or Ithai, the name of a Gittite and of an Israelite:--Ithai, Ittai.
IPD_def - Ittai or Ithai = "with me"
 1. a Gittite commander from Gath in David's army
 2. one of David's 30 mighty warriors, a Benjamite

English -
letter - i
data - {"def":{"lit":"with me","short":"Ittai or Ithai, the name of a Gittite and of an Israelite","long":["a Gittite commander from Gath in David's army","one of David's 30 mighty warriors, a Benjamite"]},"deriv":"or אִיתַי; from H0854; near","pronun":{"ipa":"ʔɪt̪̚ˈt̪ɑi̯","ipa_mod":"ʔiˈtɑi̯","sbl":"ʾittay","dic":"it-TAI","dic_mod":"ee-TAI"}}
usages - Ithai, Ittai
**************
id - 902
strongs - 863
base_word - אִתַּי
data - {"def":{"lit":"with me","short":"Ittai or Ithai, the name of a Gittite and of an Israelite","long":["a Gittite commander from Gath in David's army","one of David's 30 mighty warriors, a Benjamite"]},"deriv":"or אִיתַי; from H0854; near","pronun":{"ipa":"ʔɪt̪̚ˈt̪ɑi̯","ipa_mod":"ʔiˈtɑi̯","sbl":"ʾittay","dic":"it-TAI","dic_mod":"ee-TAI"}}
usage - Ithai, Ittai
part_of_speech - n-pr-m
Strong's Search

אִתַּי
אִתַּי

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:863

strongscsv:אִתַּי
א ִ ת ּ ַ י
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
it
[" t "]
[" t "]
ay
[" y "]
[" y r "]
#1488;#1460;#1514;#1468;#1463;#1497;
u+05d0u+05b4u+05eau+05bcu+05b7u+05d9

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אִתַּי
א ִ ת ּ ַ י
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
it
[" t "]
[" t "]
ay
[" y "]
[" y r "]
#1488;#1460;#1514;#1468;#1463;#1497;
u+05d0u+05b4u+05eau+05bcu+05b7u+05d9

Search:אִתַּי -> אִתַּי

אִתַּי


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
אִתַּי ~= /ʼitay/
Search Google:אִתַּי

Search:863 -> 863

863


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
863 ~= /863/ numwd: Eight Hundred Sixty-three - שמונה-מאות שישים ושלושה
Search Google:863footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting