2258

2258 -חֲבֹל -chabol -khab-ole'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

חֲבֹל
חֲבֹל

number - 2258
orig_word - חֲבֹל
word_orig - from (02254)
translit - chabol
tdnt - TWOT - 593a
phonetic - khab-ole'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - or (feminine) chabolah {khab-o-law'}; from «02254»; a pawn (as security for debt):--pledge.
IPD_def -
 1. pledge

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a pawn (as security for debt)","long":["pledge"]},"deriv":"or (feminine) חֲבֹלָה; from H2254","pronun":{"ipa":"ħə̆ˈbol","ipa_mod":"χə̆ˈvo̞wl","sbl":"ḥăbōl","dic":"huh-BOLE","dic_mod":"huh-VOLE"}}
usages - pledge
**************
id - 2366
strongs - 2258
base_word - חֲבֹל
data - {"def":{"short":"a pawn (as security for debt)","long":["pledge"]},"deriv":"or (feminine) חֲבֹלָה; from H2254","pronun":{"ipa":"ħə̆ˈbol","ipa_mod":"χə̆ˈvo̞wl","sbl":"ḥăbōl","dic":"huh-BOLE","dic_mod":"huh-VOLE"}}
usage - pledge
part_of_speech - n-m
Strong's Search

חֲבֹל
חֲבֹל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2258

strongscsv:חֲבֹל
ח ֲ ב ֹ ל
h
[" k c K "]
[" k c K "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
ol
[" l "]
[" l "]
#1495;#1458;#1489;#1465;#1500;
u+05d7u+05b2u+05d1u+05b9u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:חֲבֹל
ח ֲ ב ֹ ל
h
[" k c K "]
[" k c K "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
ol
[" l "]
[" l "]
#1495;#1458;#1489;#1465;#1500;
u+05d7u+05b2u+05d1u+05b9u+05dc

Search:חֲבֹל -> חֲבֹל

חֲבֹל


 1. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
חֲבֹל ~= /habol/
Search Google:חֲבֹל

Search:2258 -> 2258

2258


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
2258 ~= /2258/ numwd: Two Thousand Two Hundred Fifty-eight - שניים אלפים שני-מאות חמישים ושמונה
Search Google:2258footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting