4541

4541 -מַסֵּכָה -maccekah -mas-say-kaw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מַסֵּכָה
מַסֵּכָה

number - 4541
orig_word - מַסֵּכָה
word_orig - from (05258)
translit - maccekah
tdnt - TWOT - 1375c,1376a
phonetic - mas-say-kaw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «05258»; properly, a pouring over, i.e. fusion of metal (especially a cast image); by implication, a libation, i.e. league; concretely a coverlet (as if poured out):--covering, molten (image), vail.
IPD_def -
 1. a pouring, libation, molten metal, cast image, drink offering
  1. libation (with covenant sacrifice)
  2. molten metal, molten image, molten gods
 2. web, covering, veil, woven stuff

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"properly, a pouring over, i.e., fusion of metal (especially a cast image); by implication, a libation, i.e., league; concretely a coverlet (as if poured out)","long":["a pouring, libation, molten metal, cast image, drink offering",["libation (with covenant sacrifice)","molten metal, molten image, molten gods"],"web, covering, veil, woven stuff"]},"deriv":"from H5258","pronun":{"ipa":"mɑsːeˈkɔː","ipa_mod":"mɑ.seˈχɑː","sbl":"massēkâ","dic":"mahs-say-KAW","dic_mod":"ma-say-HA"}}
usages - covering, molten (image), vail
**************
id - 4800
strongs - 4541
base_word - מַסֵּכָה
data - {"def":{"short":"properly, a pouring over, i.e., fusion of metal (especially a cast image); by implication, a libation, i.e., league","long":["a pouring, libation, molten metal, cast image, drink offering",["libation (with covenant sacrifice)","molten metal, molten image, molten gods"],"web, covering, veil, woven stuff"]},"deriv":"from H5258","pronun":{"ipa":"mɑsːeˈkɔː","ipa_mod":"mɑ.seˈχɑː","sbl":"massēkâ","dic":"mahs-say-KAW","dic_mod":"ma-say-HA"}}
usage - covering, molten (image), vail
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4541

strongscsv:מַסֵּכָה
מ ַ ס ּ ֵ כ ָ ה
m
[" m "]
[" m C "]
as
[" s c "]
[" s c "]
ek
[" k "]
[" k "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1502;#1463;#1505;#1468;#1461;#1499;#1464;#1492;
u+05deu+05b7u+05e1u+05bcu+05b5u+05dbu+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מַסֵּכָה
מ ַ ס ּ ֵ כ ָ ה
m
[" m "]
[" m C "]
as
[" s c "]
[" s c "]
ek
[" k "]
[" k "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1502;#1463;#1505;#1468;#1461;#1499;#1464;#1492;
u+05deu+05b7u+05e1u+05bcu+05b5u+05dbu+05b8u+05d4

Search:מַסֵּכָה -> מַסֵּכָה

מַסֵּכָה


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [כ]
  [כ] [" k "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 7. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
מַסֵּכָה ~= /masekah/
Search Google:מַסֵּכָה

Search:4541 -> 4541

4541


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
4541 ~= /4541/ numwd: Four Thousand Five Hundred Forty-one - ארבעה אלפים חמש-מאות ארבעים ואחד
Search Google:4541footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting